Anasayfa » İlaç Rehberi » Estracombi TTS

Estracombi TTS

Epdantoin nedir ne için kullanılır, Epdantoin nasıl kullanılır, Epdantoin’in saklanması, Epdantoin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Epdantoin’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Fenitoin sodyum

Ambalaj:

 100 mgx100 tablet.

Endikasyon:

 Antiepileptik Olarak, tonik klonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetleri kontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonrasında görülen nöbetlerin önlenmesi için kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlı taşikardiler ile akut miyokard infarktüsüne bağlı taşikardilerde ve her tip ventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Fenitoin Karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi art arda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerde Kullanımına karar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya da fetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Fenitoin kullanan annelerin bebeklerini emzirmeleri önerilmez. Fenitoin insülin salgılanmasını inhibe eder.

Yan Etkileri:

 En sık nistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görülebilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de görülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntüler, eksfolyatif dermatit, lupus eritematozus, Stevens Johnson sendromuna da rastlanmıştır.

İlaç Etkileşimleri:

 Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, östrojenler,H2 Antagonistleri, halotan, izoniazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenilbutazon, salisilatlar, süksinimit ler, sülfonamidler,tolbutamit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karbamazepin,sodyum valproat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat ise fenitoinin serum düzeyini azaltır lar. Kalsiyum içeren antiasit preparatlarla fenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyini bozan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi:

 Antikonvülzan tedavi başlangıcında ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 200 mg ile başlanır.Günlük doz ikiye bölünerek 12 saat arayla verilmelidir. İlacın etkisi birkaç gün sonra başlar. Gerektiğinde 1 hafta aralıklarla günlük doz 100 mg artırılabilir (maksimum günlük doz 600 mg’dir. Genellikle ortalama doz 200-400 mg’dir. Sabah dozu unutulmuşsa akşama çift doz alınmalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda 4-8 mg/kg hesabıyla günlük doz ikiye bölünerek verilir. 6 aylıktan küçüklere verilmez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın