Anasayfa » İlaç Rehberi » Fragmin

Fragmin

Fragmin nedir ne için kullanılır, Fragmin nasıl kullanılır, Fragmin’in saklanması, Fragmin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Fragmin’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Dalteparin sodyum

Ambalaj:

 2.500 IU/mLx4 mLx10 Ampul

: 10.000IU/1 mL x 10 ampul.

Tek Doz Enjektör

Dalteparin sodyum

Ambalaj:

 2.500 IU/0.2 mLx10 adet

: 5.000IU/0.2 mL x 10 adet tek doz enjektör.

Endikasyon:

 Akut veya kronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon sırasında ekstrakorporeal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde;akut derin ven trombozu ve/veya pulmoner emboli tedavisinde; perive postoperatif dönemde tromboembolik komplikasyonların önlenmesinde ve unstabil koroner damar hastalığının (örneğin unstable angina Q-dalgasız miyokard infarktüsü) tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Dalteparin sodyuma karşı aşırı duyarlılık, akut gastrointestinal ülser ve beyin kanaması, ciddi koagülasyon bozukluklarıile septik endokarditin yanı sıra, santral sinir sistemi, göz ve kulak ile ilgili travmalar ve cerrahi girişimlerde kontrendikedir. Dalteparin Sodyum varlığında, in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermiş olan trombositopeni hastalarında kontrendikedir.Akut derin ven trombozu tedavisi altındaki hastalarda uygulanan rejyonel anestezide kontrendikedir.

Uyarılar:

 Trombositopenide, trombosit bozukluklarında, ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde,kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, hipertansif ve diyabetik retinopati ile heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinlereaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde dikkatli olması önerilmektedir.Ayrıca yeni operasyon geçirmiş hastalarda yüksek doz kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Her ne kadar gebeliğin gidişinde, fetus ve yenidoğan sağlığında belirgin zararlı etkisi bilinmemekte isede, ilacın yararı ile olası etkilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.Dalteparin sodyum un plasenta bariyerini aşıp aşmadığı ve süte geçip geçmediği konusunda yeterli bilgi yoktur.

Yan Etkileri:

 Yüksek dozların kullanıldığı durumlarda kanama görülebilir.Enjeksiyon alanında cilt altı hematomları gözlenebilir.Trombositopeni, cilt nekrozu, alerjik reaksiyonlar ve kanamalar nadirdir. Transaminazlarda (AST, ALT) hafif yada orta derecede geçici yükselmeler görülebilir. Birkaç anafilaksi reaksiyonu gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Asetilsalisilik asit, K vitamini antagonistleri ve dekstran gibi hemostazı etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılması dalteparin sodyum un antikoagülan etkisini daha da artırabilir. Antihistaminikler, dijital glikozitler,tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında antikoagülan etki azalır. Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, unstable koroner damar hastalığı (örneğin unstable angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalara düşük doz asetilsalisilik asit oral yoldan verilmelidir.

Doz Önerisi:

 Fragmin Ampul: Kanama Riski olmayan kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda, uzun süreli(4 saati aşan) hemodiyaliz ve hemofiltrasyonda, 30-40 IU/kg İV bolus şeklinde verilir. Daha sonra 10-15 IU/kg/saat dozunda IV infüzyon şeklinde uygulanır. Kısa süreli (4 saate kadar) hemodiyaliz ve hemofiltrasyon yukarıdaki dozaj şeması uygulanabilir veya tek doz 5.000 IU IV bolus şeklinde uygulanır. Yüksek kanama riski taşıyan akut böbrek yetersizliği olan hastalarda, 5-10 IU/kg İV bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır.Akut derin ven trombozunda sürekli IV infüzyon şeklinde ya da günde iki kez SC olarak uygulanabilir. SC uygulamada önerilen başlangıç dozu 12 saat arayla 100 IU/kg’dir. Sürekli IV infüzyonda önerilen başlangıç dozu, 12 saat süresince uygulanacak 100 IU/kg’dir.Fragmin Tek Doz Enjektör: Tromboembolik komplikasyon riski bulunan genel cerrahi girişimlerinde, girişimden 1-2 saat önce cilt altına 2.500 IU. Hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veya daha uzun süre, her sabah cilt altına 2.500 IU uygulanır. İlave risk faktörleri ile birlikte olabilen genel cerrahi ve ortopedik cerrahi girişimlerinde, girişinden önceki akşam cilt altına 5.000 IU uygulanır izleyen akşamlarda tedavi 5.000 IU ile sürdürülür. Tedaviye hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veya daha uzun süre devam edilir.Alternatif olarak, operasyondan 1-2 saat önce 2.500 IU cilt altına uygulanır. Tedavi 8-12 saat sonra 2.500 IU ve izleyen günlerde her sabah 5.000 IU cilt altına uygulama şeklinde sürdürülür.

İçeriği Oyla

Yorum yapın