Anasayfa » İlaç Rehberi » Gerofen

Gerofen

Getamisin nedir ne için kullanılır, Getamisin nasıl kullanılır, Getamisin’in saklanması, Getamisin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Getamisin’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Gentamisin sülfat

Ambalaj:

 20 mg (pediyatrik)/2 mLx1 Ampul

: : 40 mg/1 mL x 1 Ampul

: : 80 mg/2mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar:

 Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılması ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilen Bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle böbrek yetmezliği olan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslarda seğirme, konvülziyon ve myastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilen yan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Cisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve neomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilen ototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkaya kullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülan sitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felci olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:

 Gentamisin’ım IV ve IM uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrek Fonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlük doz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg’dir.Bu doz 3 eşit kısma bölünerek eşit aralıkla (8 saatte bir 1 mg/kg) verilir.ağır enfeksiyonlarda günlük doz 5 mg/kg’ye kadar artırılabilir.Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg/kg’lik günlük doza dönülmelidir.Gentamisin Çocuklara günde 6-7.5 mg/kg olarak(8 saatte bir 2-2.5 mg/kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg/kg (8 saatte bir 2.5 mg/kg), bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematüreler günde 5 mg/kg (12 saatte bir 2.5 mg/kg) olarak verilmesi uygundur. olağan tedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür. IV uygulamalarda Getamisin fizyolojik tuz veya %5 dekstroz Solüsyonları içinde, 1 seferlik doz, 50-200 mL Solüsyon İle dilüe edilerek 1.5-2 saatlik bir sürede verilir.Çocuklar ve bebeklere verilecek infüzyon solüsyonunun hacmi daha düşük olmalıdır.Getamisin Hiç bir zaman başka bir ilaçla karıştırılarak verilmemeli, gereğinde ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın