Anasayfa » İlaç Rehberi » KlovireksL

KlovireksL

Konakion MM nedir ne için kullanılır, Konakion MM nasıl kullanılır, Konakion MM’in saklanması, Konakion MM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Konakion MM’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IV

K1 Vitamini(Fitomenadion)

Ambalaj:

 10 mg/1 mLx5 Ampul.

Konakion MM Paediatric

Ampul Oral/IM/IV

K1 Vitamini 2 mg

Ambalaj:

 2 mg/0.2 mLx5 Ampul ve oral uygulama için 1 şırınga.

Endikasyon:

 Kumarintipi antikoagülanlarla doz aşımı, bunların fenilbutazon ile kombinasyonuve diğer K hipervitaminoz formları (obstrüktif sarılık ve ayrıca karaciğer ve bağırsak bozuklukları ve antibiyotikler, sülfonamidler ve salisilatlar ile uzun süreli tedavi) gibi çeşitli etiyolojileri oluşturduğu ciddi “hipoprotrombinemi” (örneğin pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX ve X’un eksikliği) sonucunda hemoraji veya hemoraji riski, yenidoğandaki hemorajinin profilaksisi ve tedavisinde(düşük dozlarda) endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fitomenadionakarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. AmpullerİN yoldan uygulanmamalıdır, çünkü IM yol depo karakteristiği gösterir K1 Vitamininin sürekli salınması antikoagülasyon tedavisinin yeniden oluşturulmasını zorlaştırır. Ayrıca antikoagülasyon yapılmış kişilere uygulanan IM enjeksiyonlar hematom oluşma riski doğurur.

Uyarılar:

 Ağır karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda protrombin oluşumu bozulabilir. Gebelikte yalnızca annede oluşacak yarar fetüse yönelik zarardan fazla olduğunda kullanılmalıdır.Terapötik dozlarda emziren annelere verilmesi bebekler açısından risk oluşturmaktadır. 2.5 kg’den az ağırlıktaki prematüre bebeklerde parenteral uygulama kernikterus riskini artırabilir.

Yan Etkileri:

 Fitomenadion unIV enjeksiyonundan sonra anafilaktik reaksiyonların oluşma olasılığı hakkında doğrulanmamış izole bildiriler vardır. Çok nadir olarak,karışık misel Solüsyon Fitomenadion İV uygulanması ile ilişkili olarak venöz irritasyon veya flebit bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 K1 Vitamini kumarin tipi antikoagülanların etkisini antagonize eder.Aynı zamanda antikonvülzanların uygulanması K1 Vitamininin etkisini bozabilir.

Doz Önerisi:

 Konakıon MM Ampul: Ampuller IV enjeksiyon içindir. Ampul solüsyonu seyreltilmeli veya enjekte edilen diğer maddelerle karıştırılmamalıdır ancak uygun olduğunda ‰9’luk sodyum klorür veya %5’lik dekstroz içeren sürekli infüzyon sırasında infüzyon setinin alt kısmına enjekte edilebilir.Erişkinlerde şiddetli hemoraji, örn. antikoagülan terapisi sırasında: Antikoagülan kesilmeli ve 10-20 mg (1-2 Ampul)dozunda Konakion MM yavaş İV enjeksiyonla yavaşça (en az 30 saniye)verilmelidir. Protrombin düzeyine 3 saat sonra bakılmalı ve eğer yanıt yetersizse, doz tekrarlanmalıdır. 24 saat içinde 50 mg Konakion MM’den fazlası, İV olarak verilmemelidir.Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalar,Konakion MMile antikoagülasyonun durdurulmasınadaha duyarlı görünmektedir ler; bu gruptaki doz, önerilen aralıkları alt sınırında olmalıdır.1 yaşın üzerindeki çocuklar: Eğer bir çocuğa doz uygulaması gerekiyorsa, 5-10 mg verilmesi önerilir. 1 yaşın altındaki bebeklerde Konakion MM Paediatric Ampul kullanılmalıdır.

Konakion MM Pediatrik Ampul: Profilaksi: Tüm sağlıklı yenidoğanlar: Doğumdaya da doğumdan sonra oral 2 mg ve daha sonraki 4-7 gün içinde 2 mg. İkincibir oral doz almayan çocuklarda veya emzirildiği takdirde üçüncü bir oral doz almayan çocuklarda tek bir doz 1 mg (0.1 mL) IM uygulama önerilir. Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler: Tüm yenidoğanlar için önerilen ek olarak, 4-6 hafta sonra 2 mg’lik oral doz verilmelidir.Riskli yenidoğanlar (örneğin prematüreler, doğumda asfiksi, obstrüktif sarılık, yutamama, annenin antikoagülan veya antiepileptik ilaç kullanması): Doğumda ya da doğumdan hemen sonra oral kullanımı mümkün olmadığı koşullarda, 1 mg IM ya da IV uygulanır. 2.5 kg’dan az ağırlıktaki prematüre bebeklerde IM ve IV dozlar 0.4 mg/kg dozu(0.04 mL/kg’ye eşdeğer) aşılmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın