Anasayfa » İlaç Rehberi » Neofedrin

Neofedrin

Neorecormon nedir ne için kullanılır, Neorecormon nasıl kullanılır, Neorecormon’in saklanması, Neorecormon’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Neorecormon’in olası yan etkiler nelerdir.

Kullanıma Hazır Şırınga

Epoetin beta (Eritropoetin)

Ambalaj:

 1000 IU x 6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet 271/2 iğne

: : 2000 IU x 6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet 27G1/2 iğne

: : 5000 IU x 6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet 27G1/2 iğne.

Endikasyon:

 Diyalizegiren hastalarda kronik böbrek yetmezliğiyle ilişkili anemi tedavisi;prediyaliz hastalardaki semptomatik renal anemi tedavisi; doğum ağırlığı 750-1000 g ve gestasyonel yaşı 34 haftanın altında olan prematüre bebeklerde görülen aneminin önlenmesi; solid tümörler için platin ağırlıklı kemoterapi tedavisi gören anemiye eğilimli erişkin hastalarda aneminin önlenmesi ve tedavisi; pronasyon programındaki hastalardan alınan otolog kan miktarını artırmada kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Hipertansiyonu zor kontrol edilebilen lerde ilaca karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. “Otolog Kan miktarını artırma” endikasyonunda, tedaviden önceki ayda miyokard enfarktüsü veya inme geçirmiş hastalarda, kararsız angina pektoris hastalarında veya derin venöz tromboz riski taşıyanlarda (venöz tromboembolik hastalık öyküsü olanlar) kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Refrakter anemide, epilepsi, trombositoz ve kronik böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Sağlıklı bireyler tarafından ilacın hatalı uygulanması paket hücre volümünü aşırı derecede artırabilir. Bu, yaşamı tehlikeye sokan kardiyovaskülersistem komplikasyonlarına yol açabilir. Gebelik ve emzirme döneminde terapötik koşullarda potansiyel riskin minimal olduğu düşünülmektedir.

Yan Etkileri:

 Kan basıncının artması veya mevcut hipertansiyonun ağırlaşması görülebilir. Normal koşullarda kan basıncı normal ve düşük olan hastalarda da ensefalopatiye benzer semptomlar (baş ağrıları,konfüzyon hali, duyusal motor bozukluklar -konuşma ve yürüme bozukluğu gibi ve tonik klonik nöbetler gö-rülebilir.

Doz Önerisi:

 Bazı olgularda aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlendiğinden, ilk dozun tıbbi gözetim altında uygulanması önerilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın