Cynt

Cytarabine İnj. nedir ne için kullanılır, Cytarabine İnj. nasıl kullanılır, Cytarabine İnj.’in saklanması, Cytarabine İnj.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Cytarabine İnj.’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Sitarabin

Ambalaj:

 100 mg/5 mLx10 ampul.

Endikasyon:

 Çocuklarda Ve erişkinlerde görülen akut miyelostik lösemide (AML) remisyon başlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akut lenfositik lösemi (ALL) ve kronik miyelostik lösemi nin (KML) blast fazında kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sitarabin Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimli uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisi uygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmaları önerilmelidir. Emzirme dö-nemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Ateş, miyalji,kemik ağrısı, gö-ğüs ağrısı, makülopapüler döküntüler, konjonktivit,halsizlik, anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastik, retikülositler azalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal inflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, döküntü, tromboflebit, kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sitarabin içeren kombine tedavi sonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksin emilimi azalır. Digoksin Kapsül ve digitoksin ile etkileşimi yoktur. Daha Önceden lasparaginazla tedavi gören hastalarda sitarabin tedavisi geçildiğinde akut pankreatit görülebilir.

Doz Önerisi:

 Kullanım şekli ve yöntemi, kullanılan tedavi programına göre değişiklik gösterir. Enfüzyon veya enjeksiyon,SC veya intratekal olarak verilebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın