Darob

Daunomicina nedir ne için kullanılır, Daunomicina nasıl kullanılır, Daunomicina’in saklanması, Daunomicina’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Daunomicina’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon İV

Daunorubisin HCL

Ambalaj:

 20 mgx1 Flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren Ampul.

Endikasyon:

 Akut myeloblastik lösemi: Daunorubisin tek başına veya diğer antiblastik ilaçlarla kombine halde, bu hastalığın her safhasının tedavisinde endikedir. Daunorubisin promyelositik lösemi tedavisinde de tercih edilmesi gerekir.Akut lenfoblastik lösemi: Daunorubicin bu hastalıkta remisyon sağlamak çok etkilidir. Ancak yan etkilerinden ve başka tedavi yollarının mevcut oluşundan dolayı daunorubicin ancak diğer ilaçlara dirençli olgularda endikedir. Bu hastalığın akut safhalarında vinkristin prednizolon ile başarılı sonuçlar alınmıştır.Diğer tümörler: Rabdomyosarkoma Ve nö-roblastomada, daunorubicin ile olumlu yanıtlar alınmıştır.

Kontrendikasyon:

 Daha önce kalp hastalığı saptanmış olmasının, daunorubisin kardiyotoksisitesi artırıcı bir risk faktörü olup olmadığı konusunda yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle, ağır veya daha önceden saptanmış kalp hastalığı varlığında kullanılması önerilmez.Ağır enfeksiyon saptanan hastalarda verilmesi önerilmez.

Uyarılar:

 Gebe hastayasağlayacağı yarara karşın fetüs ve embriyo üzerinde gösterebileceğim toksik etki iyi değerlendirilmelidir. Daunorubicin uygulandıktan sonraki 1-2 gün idrar kırmızı renk alır. Daunorubicin solüsyonu deri ve mukozalar ile temas ettiğinde bu bölge hemen iyice yıkanmalıdır.

Yan Etkileri:

 En önemli yan etkileri myelosupresyon ve kardiyotoksisite nedir. Alopesi de sık görülen bir yan etkidir ancak genellikle reversibl nedir. Uygulamadan 5-10 gün sonra (hastalık nedeniyle zaten mevcut değilse) stomatit gö-rülebilir.Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kardiyotoksisiteye yol açandiğer ilaçlarla birlikte kullanılması, kardiyotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Tek doz 0.5-3 mg/kg arasında değişebilir. 0.5-1 mg/kg’lik dozlar en az bir gün arayla tekrarlanabilir. 2 mg/kg’lik dozlar en az 4 gün arayla verilmelidir. 2.5-3 mg/kg’lik dozlar nadiren kullanılır.Bu doz uygulandığında ilaç 7-14 gün arayla verilmelidir. Gerekli enjeksiyon sayısı hastadan hastaya değişebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın