Anasayfa » İlaç Rehberi » Dentinox

Dentinox

Deltacortril nedir ne için kullanılır, Deltacortril nasıl kullanılır, Deltacortril’in saklanması, Deltacortril’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Deltacortril’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Prednizolon

Ambalaj:

 5mgx20 tablet.

Endikasyon:

 Endokrin Bozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar, neoplastik hastalıklar, ödem durumları ve subaraknoid blok oluşmuş veya oluşmak üzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberküloz kemoterapiyle birlikte kullanmak üzere), nörolojik veya miyokardiyal ilgili trişinoz endikedir.

Kontrendikasyon:

 Glukokortikoidler Duyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idiyopatik trombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısı dahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrol altına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltma tedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilere kadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararları anne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.

Yan Etkileri:

 Sodyum Tutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kas zaafı, steroid miyopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgada kompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olası perforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakranial basınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durum gelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler katarakt ların intraoküler basınç artması, glokom, ekzoftalmus, protein metabolizmasına bağlı negatif azot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Östrojen Hidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometazin gibi ülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesi gastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemi Hastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazidler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıkla organofosfat antikolinesteraz pestisitler) gibi antikolinesteraz ajanlar arasındaki etkileşim myastenia gravisli hastalarda ağır kas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasını artırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.

Doz Önerisi:

 Başlangıç dozu tedavi edilen spesifik hastalığa göre, günde 5-60 mg arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşük tozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksekinisyal dozlar gerekebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın