Anasayfa » İlaç Rehberi » Desolett

Desolett

EsFlor nedir ne için kullanılır, EsFlor nasıl kullanılır, EsFlor’in saklanması, EsFlor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, EsFlor’in olası yan etkiler nelerdir.

Damla

Florür 0.02 mg, D3 Vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL)

Ambalaj:

 Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe.

Endikasyon:

 Dişlerin mineralizasyonu sırasında kullanılan florür, diş minesinin direncini arttırır, çürüklere dirençli diş minesi oluşumunu sağlar.Flor antiplak etkisi ile dental plak gelişimine neden olan bakterileri engeller. Vitamin D bağırsaklarda kalsiyum ve fosfor emilimini arttırır ve kemik mineralizasyonu uyarır. Florürün ve vitamin D’nin birlikte kullanılması gerektiği, 6-18 ay arası bebeklerde ve çocuklarda diş çürüklerinin ve vitamin eksikliğine bağlı raşitizm önlenmesinde kullanılır.

Uyarılar:

 Ürünün içerdiği maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlar, hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve böbrekte kalsiyum taşıoluşumu durumlarında kullanılmamalıdır. Ayrıca doz aşımı riski nedeniyle florür içeren başka ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Hastanın başka vitamin D ve florür içeren ürünler kullanıp kullanmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Önerilen Doz aşılmamalıdır. Yüksek doz uzun süreli florür kullanımı, dental florozis sebebi olabilir, bu nedenle kullanım sırasında dişler aralıklı olarak kontrol edilmelidir.

Doz Önerisi: 

Endikasyon: Endometriozis buna bağlı infertilite, kronik kistik mastit, vajinal meme hiperplazileri, mazosplazi ve mastodini gibi iyi huylu meme hastalıkları,menoraji, jinekomasti, primer konstitüsyonel erken puberte gibi hastalıkların tedavisiyle herediter anjiyonörotik ödemin profilaksisinde-dikendir.

Kontrendikasyon:

 Gebelerde Kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınırsa tedavi hemen kesilmelidir.

Uyarılar: Hastalar ilacın virilizasyon belirtileri hakkında uyarılmalıdır. Değişik derecelerde sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden epilepsi, migren, kardiyak ve renal bozukluğu olan hastalar göz önünde bulundurulmalıdır.Ayrıca karaciğer bozukluğu olan hastalar da kontrol altında tutulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Akne,ödem, gö-ğüslerde küçülme, sesin kalınlaşması, kilo kaybı, terleme,kaşınma ve yanma ile birlikte vajinal, deride döküntü, kızarma,baş dönmesi, bulantı ve sırt ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz endometriozis ve buna bağlı kısırlıklarda200-800 mg’dir.Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır.Semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde doz 800 mg’ye kadar yükseltilmelidir.Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadar uzatılabilir. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg doz uygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj 800 mg’ye kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadar uzatılabilir. Menorajide 12 hafta süreyle genellikle günde 200 mg (bazı olgularda 400 mg) uygulanır. Bütün bu endikasyonlarda tedaviye menstrüasyon sırasında başlanmalı ve ayrıca hastanın gebe olup olmadığı saptanmalıdır. Jinekomastide günlük doz hastanın yaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak 200-800 mg arasındadır. Herediter Anjiyonörotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak görülmeyen dönemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır.Primer konstitüsyonel erken pubertede günlük doz 100-400 mg arasındadır. Bütün bu endikasyonlarda günlük doz iki eşit miktarda uygulanmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın