Anasayfa » İlaç Rehberi » Devit3

Devit3

DiPro Oleosum nedir ne için kullanılır, DiPro Oleosum nasıl kullanılır, DiPro Oleosum’in saklanması, DiPro Oleosum’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, DiPro Oleosum’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Estradiol benzoat 2.5 mg, progesteron 12.5 mg/1 mL

Ambalaj:

 1 mLx2 ampul.

Endikasyon:

 Siklusbozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder amenore olguları,oligo ve hipomenore, belirgin organik bozukluğa bağlı olmayan disfonksiyonel kanamalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gebelikte,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları, kolestatik sarılık, özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, Rotor sendromu ve Dubin Johnson sendromunda, özgeçmişinde veya ailede gö-ğüs vegenital organ tümörlerinin varlığı ya da şüphesi, endometrium hiperplazisi,teşhis edilmemiş vajinal kanama, hemoglobinopatiler, porfiria,ö-zellikle kardiyovasküler bozukluklara yatkınlığa işaret eden diğer risk faktörleri varlığında hiperlipoproteinemi, özgeçmişte gebelik ya da östrojen/progesteron kullanımı sırasında pruritus,herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz varlığında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Gebelik teşhisinde ya da düşük tehdidi ve itiyadi düşük tedavisinde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır.Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir.Latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi,migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması, özgeçmişte hipertansiyon varlığı, eritrositlerde oraklaşma eğilimi, diyabet, kemik büyümesinin tamamlanmadığı olgular, östrojene duyarlı jinekolojik hastalıklar ve endometriozis durumlarında hastaların izlenmesi gereklidir.

Yan Etkileri:

 İntermenstrüel kanama, endometrium proliferasyonu,uterus büyümesi, serviks mukusunun aşırı salgısı, uterus fibrom miyomların büyümesi, endometriozisin ağırlaşması, ilaç sonrası amenore,belli vajinal enfeksiyonlar; memede duyarlılık artışı, sancı, büyüme,salgın; bulantı, kusma, kolelitiazis, kolestatik sarılık, karaciğer fonksiyonlarında değişme; tromboz, hipertansiyon; erythema nodosum,döküntü, kloazma; kontakt lens uygulandığında korneada duyarlılık artışı; baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği; vücutta su ve tuz tutulması, ödem, azot retansiyonu, glukoz toleransında azalma,erken epifiz kapanması ve vücut ağırlığının değişmesi gibi yan etkiler östrojen ve/veya progesteron tedavisiyle ilişkili olabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz derin IM olarak yapılan 1 Ampuldür ve 2-5 gün süreyle kullanılır.Bu tedavi en az 3 menstrüel siklusta tekrarlanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın