Anasayfa » İlaç Rehberi » Diprivan

Diprivan

Dilatrend nedir ne için kullanılır, Dilatrend nasıl kullanılır, Dilatrend’in saklanması, Dilatrend’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Dilatrend’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Karvedilol

Ambalaj:

 6.25mg x 30 tablet

: 12.5 mg 30 tablet

: 25 mg 30 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik kökenli olmayan stabil, hafif,orta ve ağır kronik kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Karvedilol Karşı aşırı duyarlılık, stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarak belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV bloğu (kalıcı pacemaker yerleştirilmesi ise), ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu, ağır hipotansiyon, kardiyojenik şok, bronkospazm ya da astım öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda, karvedilol doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme yada sıvı retansiyonu görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte düşük kan basıncı, iskemik kalp hastalığı ve yaygın damar hastalığı ve/veya altta yatan böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol tedavisiyle renal fonksiyonlarda geri dönüşlü kötüleşme saptanmıştır. Bronkospazm gözlenen kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan ve oral ya da inhalasyon yolu ile ilaç almayan hastalarda karvedilol ancak potansiyel yarar potansiyel riskten daha fazlaysa kullanılmalıdır. Akut hipogliseminin erken belirti ve semptomlarınınmaskelenebilmesi ya da azalabilmesi nedeniyle diabetes mellitus hastalarında karvedilol kullanımında dikkatli olunmalıdır. Genel cerrahi uygulanan hastalarda, karvedilol ve anestezik ilaçların sinerjistik negatif inotropik etkileri nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Karvedilol bradikardiye neden olabilir. Özellikle iskemik kalp hastalığı olanlarda, karvedilol tedavisi birdenbire kesilmemelidir. Gebelik sırasında, ancak potansiyel yarar potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Karvedilol uygulanması sırasında emzirme tavsiye edilmez. Kişiden kişiye değişiklik gösteren reaksiyonlar (baş dönmesi,yorgunluk) nedeniyle araba ve makine kullanma ya da yardımsız çalışma yeteneği bozulabilir.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk,asteni, bradikardi, postural hipotansiyon, hipertansiyon, ödem (genel,periferik, bağımlı ve genital ödem, bacaklarda ödem, hipervolemi ve sıvı yükünde artış), senkop, mide bulantısı, diyare, kusma, vücut ağırlığında artış,hiperkolesterolemi, görme bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Digoksin Ve karvedilolün birlikte uygulanmasında digoksinin konsantrasyonları %15 kadarartar.bbloker etkili ilaçlar, insülin veoral hipoglisemiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırabilirler. Rifampisin Karvedilol plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %70 azaltır. Verapamil,diltiazem ve diğer antiaritmikler karvedilol kombinasyon halinde AV iletim bozuklukları riskini artırabilir. Klonidinin Bloker ilaçlarla birlikte uygulanması kan basıncını ve kalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyalize edebilir.

Doz Önerisi:

 Dilatrend Tedavisi uzun süreli bir terapidir. Tedavi birdenbire kesilmemeli ve haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir.Esansiyel Hipertansiyon: Tedavinin başlangıcında ilk 2 gün için önerilen doz günde bir kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen doz günde bir kez 25 mg’-dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarla artırılarak günde bir kez ya da ikiye bölünerek günlük maksimum doz olan 50 mg’ye çıkarılabilir.Koroner Kalp Hastalığı: Tedavinin başlangıcında ilk 2 gün için önerilen doz günde iki kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen doz günde iki kez 25 mg’dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarla artırılarak günlük maksimum doz olan 100 mg’-ye çıkarılabilir (günde iki kez).Semptomatik, stabil, kronik kalp yetmezliği: Dozaj kişiye göre ayarlanmalı ve dozun artırılması sırasında bir hekim tarafından yakından izlenmelidir. Tedavi başlangıcında önerilen doz, 2 hafta boyunca günde iki kez 3.125 mg’dir. Bu doz tolere ediliyor doz, en az iki haftalık aralıklarla önce günde iki kez 6.25 mg, sonra günde iki kez 12.5 mg ve sonra da günde iki kez 25 mg’ye çıkarılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın