Anasayfa » İlaç Rehberi » Dispril

Dispril

Diprospan nedir ne için kullanılır, Diprospan nasıl kullanılır, Diprospan’in saklanması, Diprospan’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Diprospan’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Betametazon dipropiyonat 6.43 mg, betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml

Ambalaj:

 1 mL’lik Ampul.

Endikasyon:

 Kortikosteroid Tedavisi gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 -Özel antienfektif tedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlılık durumunda ve canlı virüs aşıları ile(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Kortikosteroidler enfeksiyon belirtilerini gizleyebilir ve kullanımları sırasında yeni enfeksiyonlar gö-rülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonların lokalize edilmesi gelişebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığında su ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artış olabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkün olabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebe kalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilere karşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksek doz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileri bakımından izlenmelidir.

Yan Etkileri:

 Steroid Miyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralarda kompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemik fraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimoz ve peteşiler, konvülsiyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyon bozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemik ajanlar veya insülin ihtiyacının artması, ekzoftalmi, protein yıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominal distansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasiyal eritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerin metabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisin B ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılması hipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleri ile birlikte kullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığını artırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıyla azalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalarda artabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz hastalığın türüne, ağırlığına ve alınan yanıta göre değişir. Sistemik tedavinin söz konusu olduğu durumlar çoğunda, tedaviye 1-2 mL ile başlanır ve gerektiğinde tekrarlanır.IM enjeksiyon, derin intragluteal olarak uygulanır. Uygulamanın Dozu ve sıklığı, hastalığın şiddetine ve alınan yanıta bağlıdır.Uygun tedavilerle kontrol altına alınmış olan lupus eritematozus ve status astmatikus gibi ağrılı durumlarda, 2 mL ile başlanması gerekebilir. Dermatolojik hastalıkların büyük çoğunluğu, IM kortikosteroid enjeksiyonları ne yanıt verir. Alınan yanıta göre tekrarlanan 1 mL’lik IM enjeksiyonları etkili bulunmuştur. Solunum yolu hastalıklarında IM enjeksiyondan birkaç saat sonra, semptomlarda düzelme görülmüştür.1-2 mL’lik dozlar, bronşiyal astım, saman nezlesi, alerjik bronşit ve alerjik rinitte, semptomları belirgin biçimde düzeltmiştir.Gerektiğinde tekrarlanan 1-2 mL’lik IM dozlarla, akut ve kronik bursit tedavisinde çok iyi sonuçlar alınmıştır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın