Anasayfa » İlaç Rehberi » Dogmatil

Dogmatil

Doksetil nedir ne için kullanılır, Doksetil nasıl kullanılır, Doksetil’in saklanması, Doksetil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Doksetil’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM/IV

Sefotaksim sodyum

Ambalaj:

 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü

: : 1 gr 1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları,merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlılık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır.

Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefuroksim Anne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksim kullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri:

 En çok görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sefotaksim Ve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik bir antibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombine Tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi:

 Dozaj ve uygulama şekli, enfeksiyonun ağırlığına,mikroorganizmanın duyarlılığına ve hastanın durumuna ve kilosuna göre ayarlanır. Yetişkinlerde duyarlı bakterilerin etken olduğu komplike olmayan enfeksiyonlarda 12 saatte bir 1 g IM veya IV; orta şiddetli ve ağır enfeksiyonlarda 8 saatte bir 1-2 g IV; hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda 4 saatte bir 2 g IV; gonore tedavisinde IM olarak 1 g bir kerede uygulanır.Perioperatif profilaksi: ameliyata başlamadan önce 1 tek doz İV uygulama önerilir. Enfeksiyon tehlikesine göre aynı doz 12 saatlik aralıklarla tekrarlanabilir. Etkin doku konsantrasyonu ulaşabilmek için Doksetil ameliyattan 30-90 dakika önce verilmelidir. Sezaryen Ameliyatlarında ilk doz 1 g IV (göbek kordonu klampe edildikten hemen sonra), ikinci ve üçüncü 1 g’lik dozlar IV olarak ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra uygulanır.Çocuklar: 0-1 hafta arası: 12 saatte bir 50 mg/kg İV; 1-4 hafta arası 8 saatte bir 50 mg/kg İV; 1 ay 12 yaş arası: 50 kg’nin altında olanlara günde 50-180 mg/kg, 4-6 eşit dozda IM veya IV; 50 kg’nin üzerinde olanlar yetişkin dozu uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın