Anasayfa » İlaç Rehberi » Dolviran

Dolviran

Doline nedir ne için kullanılır, Doline nasıl kullanılır, Doline’in saklanması, Doline’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Doline’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM

Etofenamat

Ambalaj:

 1g/2 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Akut Şiddetli ağrılarda: Kas İskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında;örneğin kronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılı omuz tutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit,bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşan iltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz); künt yaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinme; postoperatif ödem veya iltihaplarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Alerjik Reaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamate ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlılık; astım, kronik obstrüktif solunum yolları hastalıkları, saman nezlesi veya kronik burun mukozası ödemi (Bu tip hastaların nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara karşı diğer hastalara nazaran daha sık reaksiyon göstermesi sonucu astma krizleri, lokal deri ve mukoza ödemleri -Quincke ödemi veya ürtiker oluşabilir); hematopoetik bozukluklar;antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleri ile tedavi gören ve pıhtılaşma bozukluğu; sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları;gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili bir özgeçmişi olan hastalarda kullanılmamaktadır.

Uyarılar:

 Akutintermitant porfirilerde yarar/zarar oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.Bağırsak iltihabı (kolitis ülseroza, Crohn hastalığı) hikayesi olanlarda,hipertansif hastalarda, büyük cerrahi girişimlerin ardından özellikle dikkatli bir tıbbi kontrol gerekmektedir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar uteruskontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasına yolaçabileceğinden, gebelik süresince ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Tedavi,araç ve makine kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızını etkileyebilir. Bu etki özellikle etofenamat ile birlikte alkol alındığında belirginleşir.

Yan Etkileri:

 Nadir Olgularda enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik, kızarıklık, şişlik ve kaşıntı bildirilmiştir. Ender olarak baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları,deride döküntü ve alerjik ödemler, dokuda su toplaması, gastrointestinal rahatsızlıklar (örn. epigastrik şikayetler, sindirim bozuklukları, bulantı veya kusma), miksiyon esnasında ağrı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Çeşitli diüretiklerin(örn. furosemid, tiyazit) ve antihipertansif (örn. Beta blokerler) ilaçların etkisi Doline IM ile azalabilir. Probenesid ve sülfinpirazon gibi ürikozürik ilaçlar ile birlikte kullanımı etofenamatın renal atılımını yavaşlatabilir.Doline IM ile digoksin, fenitoin, lityum,metotreksat veya oral antidiyabetiklerin beraber kullanımında bu aktif maddelerin etkinlik ve toksisitesi kuvvetlenilir. Kortikosteroidlerin,diğer non steroidal antiromatizmal ilaçların ve alkolün aynı anda alınması gastrointestinal yan etkilerin insidansında artışa neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde derin intramüsküler uygulanan 1 ampul Doline IM genellikle yeterlidir. Dost Gerektiğinde 24 saat sonra tekrarlanabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın