Anasayfa » İlaç Rehberi » Duocid

Duocid

Duact nedir ne için kullanılır, Duact nasıl kullanılır, Duact’in saklanması, Duact’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Duact’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Akrivastin 8 mg,psödoefedrin HCl 60 mg

Ambalaj:

 30 kapsül.

Endikasyon:

 Alerjik Nezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Akrivastin,triprolidin veya psödoefedrine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenler de kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koroner arter hastalarında kontrendikedir. Psödoefedrin ve MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bunedenle, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almış olan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar:

 Hastaların çoğunda sersemlik ve uyuklama hali görülmemektedir. Beklenen yararlar olası risklerdendaha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır.Psö-doefedrin anne sütüyle küçükmiktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Yan Etkileri:

 Uyuklama Hali ve uyuşukluk, uyku bozukluğu ve nadiren halüsinasyonlar, iritasyonlu ve irritasyonlu cilt döküntüleri, bazan üriner retansiyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Furazolidon İle birlikte kullanılmaması gerekir. Dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerinkatabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birliktekullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Sempatik Aktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların(örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa veaileb adrenerjik blokerler) etki akrivastin/psödoefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersine çevrilebilir.

Doz Önerisi:

 Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocukların günde 3 kez 1 Kapsül uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili bilgi yoktur.

İçeriği Oyla

Yorum yapın