Anasayfa » İlaç Rehberi » Duovel

Duovel

Duobaktam nedir ne için kullanılır, Duobaktam nasıl kullanılır, Duobaktam’in saklanması, Duobaktam’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Duobaktam’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj:

 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokain çözücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain çözücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl Formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif sepsis azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol Ve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi:

 Duobaktam Flakon: Duobaktam sadece yoldan, gluteus gibi büyük kas kitlelerine derin olarak yapılmalı,IV yoldan kesinlikle uygulanmamalıdır.Duobaktam IM/IVise IM veya IV yoldan uygulanabilir. İV uygulamada verilecek doz, sulandırıldıktan sonra çok yavaş olarak (10-15 dakikada) damar içine verilir. Erişkinlerde Günlük ampisilin/sulbaktam dozu 1.5 g (1 g ampisilin+500 mg sulbaktam)ile 12 g (8 g ampisilin+4 g sulbaktam) arasındadır.Günlük dozlar eşit dozlara bölünerek 6-8 saatte bir uygulanır.Maksimum Sulbaktam dozu günde 4 g’dir.Hafif enfeksiyonlarda günlük dozlar 12 saatlik aralarla uygulanabilir. Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonların çoğu için toplam günlük doz 150 mg/kg/-gün’-dür (100 mg/kg ampisilin+50 mg/kg sulbaktam). Toplam günlük doz eşit dozlara bölünerek 6-8 saatte bir uygulanır. Yenidoğanlarda özellikle prematürelerde, dozlar 12 saatte bir verilir. Tedaviye, genellikle ateşin düşmesinden yada belirtilerin kaybolmasından 48 saat sonrasına kadar devam edilmelidir.Normal tedavi süresi 5-15 gündür.Hastalığın ciddi olduğu durumlarda tedavi süresi uzatılabilir ya da ek ampisilin dozları katılabilir. Ameliyat enfeksiyonları profilaksisinde, anestezi başlangıcında 1.5-3 Duobaktam uygulanır. Bu doz, 6-8 saat sonra tekrarlanır. Tedavi kürü gerekmiyorsa, ameliyatların çoğu içinprofilaktik uygulama 24 saatte son bulur.

Siğilin veya nasırın etrafındaki normal deriyle temas ettiğinde lokal irritasyon gö-rülebilir. Sadece Siğilin veya nasırın olduğu bölgeye uygulanarak veya kullanıma kısa bir süre ara verilerek irritasyon kontrol altına alınabilir.

Doz Önerisi:

 Duoderm Uygulanmadan önce siğilli veya nasırlı bölge en az 5 dakika süreyle sıcak suda tutulmalı, temiz bir havluyla iyicekurulanmalıdır.Siğil tedavisinde: Siğilin çevresindeki normal deriyle temas ettirmeden,günde bir kez ince tabaka halinde siğilin üzerine uygulanır. Uygulamaalanı istenirse flasterle kapatılabilir. Klinik açıdan gözle görülebilir bir iyileşme 2 ile 4 hafta sonra, siğilde küçülme ise 6 ile 12 hafta sonra gözlenir.Nasır tedavisinde: Nasırlı bölgenin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.Duoderm Nasırlı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülür ve kuruması beklenir. Nasır rahatlıkla sökülünceye kadar, uygulamaya günde 2 kez olmak üzere devam edilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın