Endol

Enoksetin nedir ne için kullanılır, Enoksetin nasıl kullanılır, Enoksetin’in saklanması, Enoksetin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Enoksetin’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Enoksasin

Ambalaj:

 400 mg x 10 tablets.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu ürogenital enfeksiyonlar (basit ve komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekte ekzema,selülit, impetigo, yüzeysel yaralar), orta kulak iltihabı, alt solunum yolu enfeksiyonları (bronkopnömoni, akut ve kronik bronşit), genital sistem enfeksiyonları (üretral ve endoservikal gonore, şankroid)ve şigelloz. Enoksasin tedavisine geçilmeden önce bakteriyolojik duyarlılık testlerinin yapılması yararlıdır. Enoksasin antibakteriyel etki alanına giren bakterilerden birinin enfeksiyona yol açtığı düşünülüyorsa, bakteriyolojik test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir.

Kontrendikasyon:

 Kinolonsınıfı antibakteriyellere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, ergenlikdö-nemi öncesi çocuklarda ve jüvenil lerde, gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenliği ile ilgili yeterli kanıt olmadığından kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Enoksasin tedavisi gören hastaların‰3’ünde konvülsiyonlar görülmüştür. Enoksasin önerdiği şekilde kullanılsa bile, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyebilir.Motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneğini azaltabilir. ağır böbrek yetmezliği durumlarında enoksasin plazmadaki yarılanma süresi iki katına çıkar.

Yan Etkileri:

 Bulantı Ve kusma, baş dönmesi, tat bozuklukları, hazımsızlık, baş ağrısı,karın ağrısı, deri döküntüleri görülebilir. Daha seyrek olarak, ödem,halsizlik, çarpıntı, diyare, ağız boğaz kuruluğu, stomatit, uykusuzluk,konvülsiyon, tremor, pruritus, deride ışık duyarlılığı, nadiren kristalüri,hematüri görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Enoksasin Plazmadaki teofilin düzeylerini yükseltir. enoksasin ve kafein birlikte kullanımı kafein metabolizmasını geciktirir. enoksasin ve fenbufen in birlikte kullanımı nadir olgularda konvülziyonlar yol açabilir.

Doz Önerisi:

 Toplam günlük dozlar iki kerede, yemeklerden önce veya sonra alınabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarında ortalama doz 3 gün süre ile günde 2 kez 200 mg’dir. Komplike üriner enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonlarında(orta kulak iltihabı dahil) 7-14 gün süre ile günde 2 kez 400 mg’dir. Üretral endoservikal gonore ile penisilinaz yapanN. gonorrhoea’ye bağlı enfeksiyonlarda tekdoz olarak 400 mg verilir. Şigelloz’te doz, 5 gün süre ile günde 2 kez 400 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın