Anasayfa » İlaç Rehberi » Entersal

Entersal

Ebixa nedir ne için kullanılır, Ebixa nasıl kullanılır, Ebixa’in saklanması, Ebixa’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Ebixa’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Memantin HCl

Ambalaj:

 10 mgx100 tablet.

Endikasyon:

 Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon:

 MemantinHCl’e karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ciddiböbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmez. Epilepsisi olan hastalardadikkatli olunmalıdır. Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan ile birliktekullanımından kaçınılmalıdır. İdrar pH’ını yükselten faktörler hastanındikkatli izlenmesini gerektirebilir. Kesinlikle gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır.Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir. Ayakta tedavigören hastaların, araba veya makine kullanma konusunda dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmaları gerekmektedir.

Yan Etkileri:

 Hallüsinasyonlar,baş dönmesi, baş ağrısı, konfüzyon, yorgunluk ve nadir olarak anksiyete,hipertoni (kas tonüsünün artması), kusma, sistit ve libido artışı görelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 ldopa,dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDAantagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Memantinin antispazmodikajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiyeedebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. Amantadin ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır.Aynısı ketamin ve dekstrometorfan için de geçerliolabilir.

Doz Önerisi:

 Tedavi Alzheimer hastalığı tanım ve tedavisindedeneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedaviyesadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcınınvarlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.Yetişkinlerde maksimum günlük doz 20 mg’dir. Yan etki riskini azaltmak için,idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lik artışlarla şu şekildeyapılmalıdır: Tedaviye, sabahları uygulanmak üzere 5 mg’lik günlük dozlabaşlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta, ikiye bölünmüş olarak günde10 mg ve üçüncü hafta sabah 10 mg öğleden sonra 5 mg olmak üzere günde 15 mgkullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 20 mg’lik (günde 2 kez10 mg) önerilen sürek dozu ile devam edilir. Tablet ve oral damla besinalımından bağımsız olarak alınır. Yaşlılar: Yapılan klinik çalışmalara göre, 65yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dir(günde 2 kez 10 mg).

İçeriği Oyla

Yorum yapın