Anasayfa » İlaç Rehberi » Erythrocin

Erythrocin

Esmeron nedir ne için kullanılır, Esmeron nasıl kullanılır, Esmeron’in saklanması, Esmeron’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Esmeron’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Roküronyum bromür

Ambalaj:

 50 mg/5 mLx12 flakon.

Endikasyon:

 Genel anestezi sırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kasın gevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Roküronyuma veya bromür iyonlarınakarşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon varlığında ve gebelikte kontrendikedir.

Uyarılar:

 Roküronyum solunum kaslarında paraliziye neden olduğundan, ilacın kullanıldığı hastalarda yeterli spontan solunum sağlanana kadar solunum desteği zorunludur. Karaciğer/veya safra yolları hastalıkları ve böbrek yetmezliği, uzamış sirkülasyon zamanı, nöromusküler hastalıklar, hipotermi, obezite gibi durumlar rokuronyumun farmakokinetik ve/veya farmakodinamiği ne etki edebilir. Emziren kadınlarda ancak hekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir. Roküronyum Bromürün nöromusküler blok yapıcı etkisinden kurtulduktan sonraki 24 saat içinde potansiyel tehlikeli makine ve araba kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri:

 Nöromusküler bloker ajanlar lokal ve sistemik olarak histamin salınımı yapabilen ve enjeksiyon yerinde eritematöz reaksiyonlar ve/veya bronkospazm, kardiyovasküler değişiklikler gibi jeneralize histamin oid (anafilaktoid) reaksiyonlar oluşturabilen ilaçlardır.

İlaç Etkileşimleri:

 Anestezikler (halotan, eter, enfluran, izofluran,metoksifluran, siklopropan), yüksek dozlarda tiyopental, metoheksital,ketamin, fentanil, gamahidroksibütirat, etomidat ve propol; diğer nondepolarizan nöromusküler blokerler; daha önce süksametonyum uygulanması rokuronyumun etkisini artırır. Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin,aminopiridin türevleri ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi:

 IV yolla uygulanır.Entübasyon dozu 0.6 mg/kg’dir.Önerilen sürek doz 0.15 mg/kg’dir. Uzun süreli inhalasyon anestezisinde bu doz 0.075-0.1 mg/kg’ye düşürülmelidir. Eğer Esmeron sürekli infüzyon olarak uygulanacaksa,öncelikle 0.6 mg/kg’lik bir yükleme dozunun verilmesi önerilir ve nöromusküler blok iyileşmeye başladığında enfüzyon uygulamasında başlanır.İnfüzyon hızı %10’luk kas seğirmesinin idamesi sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır. IV anestezi altındaki erişkinlerde nöromusküler bloğu bu düzeyde sürdürebilmek için gereken infüzyon hızı 5-10 mg/kg/dk’dır.İnhalasyon anestezisi altında ise infüzyon hızı 5-6 mg/kg/dk’dır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın