Anasayfa » İlaç Rehberi » Farial

Farial

Faverin nedir ne için kullanılır, Faverin nasıl kullanılır, Faverin’in saklanması, Faverin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Faverin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Fluvoksamin maleat

Ambalaj:

 50 mgx30 Tablet

: 100 mg 30 tablet.

Endikasyon:

 Depresyon ve depresif belirtilerin tedavisinde ve obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Terfenadin, astemizol, sisaprid ile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. İrreversibl MAO inhibitörü ilaçlar yapılan bir tedavi kesildikten sonra fluvoksamin tedavisine başlamak için en az 2 hafta geçmelidir. Moklobemid gibi reversibl MAO inhibitörü ilaçlarla yapılan bir tedavinin kesildiği günün ertesi günü fluvoksamin tedavisine başlanabilir. Fluvoksamin tedavisini keserek herhangi bir MAO inhibitörü ilaç tedavisine başlamak için en az 1 hafta süre geçmelidir.Aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Depresyonlu hastalar intihar girişimine daha yatkın olur ve bu yatkınlık hastalıkta önemli derecede düzelme oluşana kadar devam edebilir. Karaciğer yada böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye düşük dozda başlanmalı ve hastalar yakından izlenmelidir.Mani öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalı,nöbet görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Anamnezinde konvülsiyon bulunan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Fluvoksamin Kalp hızında önemsiz miktarlarda (dakikada 2-6 vurum) azalmaya yol açabilir. Her psikoaktif ilacın muhakeme, düşünce ve motor kullanımı yeteneğini etkilemesi nedeniyle, hastanın ilaca bireysel yanıtı tam olarak belirlenene kadar dikkatli olunması önerilir. Herhangi Bir ilacın gebelikte kullanımı sırasında uyulması gereken önlemlere uyulmalıdır. Fluvoksamin anne sütüne az miktarda geçebilir. Bu nedenle ilacın emziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri:

 Fluvoksamin tedavisi sırasında en sık görülen belirti bazan kusmanın eşlik edebileceği bulantıdır.Asteni, baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, taşikardi, karın ağrısı,iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağızda kuruma, dispepsi, ajitasyon,endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya eğilim,tremor görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Terapötik indeksi dar olan ilaçlarla(ön. varfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin) klinik önem taşıyan etkileşmeler görülebilir. Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımı önerilmez. Birlikte kullanıldığında propranololun plazma düzeylerinde yükselme görülmüştür. Fluvoksamin ile birlikteoral antikoagülan uygulanan hastaların protrombin süresi izlenmeli ve hastalara uygulanan antikoagülan dozları bu süreye göre ayarlanmalıdır.Lityum ve triptofan, fluvoksaminin serotonerjik etkilerini artırır ve bu kombinasyon dikkatle kullanılmalıdır. Fluvoksamin kullanan hastalara alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

Doz Önerisi:

 Başlangıç olarak akşamları bir kerede alınan 50 mg yada 100 mg’lik dozlar önerilir. Etkili doza ulaşana kadar dozu giderek artırılması önerilir. Etkili günlük doz genellikle 100 mg’dir ve hastadan alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Doz günde 300 mg’ye kadar yükseltilebilir. 150 mg’den yüksek dozlar bölünerek verilmelidir.Depresif bir dönemin iyileşmesinden sonra en az 6 ay süreyle antidepresanlar tedavisine devam edilmelidir. 

İçeriği Oyla

Yorum yapın