Anasayfa » İlaç Rehberi » Forane

Forane

Forane nedir ne için kullanılır, Forane nasıl kullanılır, Forane’in saklanması, Forane’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Forane’in olası yan etkiler nelerdir.

Likit

İzofluran

Ambalaj:

 100 mL’lik cam şişe.

Endikasyon:

 İnhalasyon Anestezisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İzofluran Veya diğer halojenli anesteziklere karşı bilinen duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Ayrıca, malign hipertermiye karşı bilinen veya kuşkulanılan genetik duyarlılığı olanlarda da kontrendikedir.

Uyarılar:

 -İzofluran bütün anestezi ekipmanları tamamlanmış ameliyathanelerde anestezi uzmanları tarafından kullanılmalıdır. Uygulanan anestezik ajan hangisi olursa olsun,koroner arter hastalarında miyokardiyal iskeminin önlenmesi için, normal hemodinaminin sürdürülmesi çok önemlidir. Diğer halojenli anesteziklerde olduğu gibi, izofluran artmış intrakranial basınç hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanımını oluşturacak yeterli bilgi henüz tamamlanmamıştır.Obstetrik anestezide izofluran güvenli kullanımı için yeterli bilgi henüz toplanmamıştır. İzofluran anestezisi duyarlı hastalarda malign hipertermi diye bilinen klinik sendromun başlamasına neden olabilir.

Yan Etkileri:

 Ara Sıra Aritmilere rastlanmıştır. Cerrahi stres yokluğunda akyuvarlarda yükselişler görülmüştür. İzofluran anestezisi sırasında ve sonrasıajanın biyodegradasyonuna bağlı olarak, serum inorganik florür düzeylerinde minimum düzeyde yükselişler görülmüştür. Hipotansiyon ve solunum depresyonu gözlenmiştir. Uyanış sırasındaki istenmeyen reaksiyonlar titreme, bulantı, kusma dır.Çok nadir olarak fatal hepatik nekroz lara yol açabilir. 

Doz Önerisi:

 Özel olarak izofluran için kalibre edilmiş vaporizatörler kullanılmalıdır. İzofluran ile indüksiyonun ‰5’lik bir konsantrasyon ile başlatılması önerilir. %1.5-3’lük konsantrasyonlar genellikle 7-10 dakikada cerrahi anesteziyi oluştururlar. Cerrahi anestezi düzeyleri oksijen/azot protoksit karışımındaki %1.0-2.5’luk izofluran konsantrasyonları ile sürdürülür.Sadece oksijen ile beraber verildiğinde%0.5-%1’lik ilave izofluran dozları gerekebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın