Anasayfa » İlaç Rehberi » Furazol

Furazol

Furomid nedir ne için kullanılır, Furomid nasıl kullanılır, Furomid’in saklanması, Furomid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Furomid’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Furosemid

Ambalaj:

 20 mg/2 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Kalp ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assist), böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikleakciğer ödemi, gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapmanın azaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödeminde destekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyon krizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerde zorlu diürez desteklenmesi için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İdrar yapımının eksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusu olduğu hepatik koma ve prekoma, hipertansiyon ve hipotansiyon suzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamid lere karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifest diabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenli ürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyon bozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler de dikkatli takip gereklidir.Furosemid uygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekilde katılma, caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanma gücü bozulabilir. Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadece kısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlaraüstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemid verilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği ve laktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.

Yan Etkileri:

 Aşırı diüreze bağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlı hastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuar regülasyon bozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kardiyak Glikozidler (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zaman kalpkasının dijitale duyarlılığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolon ile birlikte kullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilat larla kombinasyonu, salisilat toksisitesi artırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozit sınıfı antibiyotikler işitmeyi bozucu etkisi furosemid ile birlikte verdikleri zaman artabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleri ile kombine edildiğinde kuvvetli bir hipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyle etakrinik asit ile kombine edilmemelidir. Fenitoin İle birlikte kullanımda etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığında bir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidle birlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde inisyal günlük doz peroral 20-80 mg parenteral 20-40 mg’dir (tek doz halinde). Hastanın yanıtına göre bu doz tekrarlanabilir, çocuklarda günlük oral doz 2 mg/kg ve parenteral doz 1 mg/kg’dir. Uygulama tek doz halinde yapılmalıdır ve gereğinde bir önceki doz 1-2 mg/kg artırılarak verilebilir (maksimum çocuk dozu 6 mg/kg’dir). Hipertansiyonda verilen oral doz ise günde 2x40mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın