Anasayfa » İlaç Rehberi » Glurenorm

Glurenorm

Glucophage nedir ne için kullanılır, Glucophage nasıl kullanılır, Glucophage’in saklanması, Glucophage’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glucophage’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Metformin HCL

Ambalaj:

 500 mgx100 tablet

: : 850 mgx100 tablet.

Endikasyon:

 Diabetes Mellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı sağlanamadığı ve hipergliseminin önleyemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişman diyabetiklerde ve metaploretik diyabet diyetle birlikte; insülinletedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgular ve insüline dirençli diyabet, insülin ile birlikte; sülfonilüre türevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette,bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Organik Ve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğer yetmezlikleri, asidoz, enfeksiyon ya da kangren gibi komplikasyonlar gösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm, diyabetik prekomave koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenildiyabetin tedavisinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerde dikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik,ameliyat ve anjiyografi lerden önce ve bunalım sırasında, emzirme dönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,hipoglisemi ile birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol,b blokerler ve MAO inhibitörleri,metforminin etkisini potansiyalize ederler. Alkol ayrıca laktik asidoz riskini artırır.Bezafibrat ve klofibrat toleransını artırabilir,ilacın etkisini çoğalabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit,bumetanid, furosemid ve tiyazit grubu diüretikler ve oral kontraseptifler antagonist etki gösterirler. Lityum tuzları glukoz toleransı azaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birlikte kullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Metformin, B12 Vitamininin emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde başlangıç dozu, sabah ve akşam yemekleriyle beraber günde iki kez 500 mg’dir.Glucophage 500 mg Film Tablet Kullanıldığında, kan glukoz yanıtına bağlı olarak doz, bir haftalık aralıklarla artırılırken,Glucophage 850 mg Film Tablet Kullanıldığında doz iki haftalık aralıklarla artırılmalıdır. Alternatif doz sabah kahvaltısıyla alınan 850 mg’dir. Günlük doz 14 gün aralıklarla 850 mg artırılabilir.Sürek doz, yemeklerle beraber günde 2-3 kez 500 ve 850 mg dir.Maksimumdoz 2550 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın