Anasayfa » İlaç Rehberi » Kardisentin

Kardisentin

Karvea nedir ne için kullanılır, Karvea nasıl kullanılır, Karvea’in saklanması, Karvea’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Karvea’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

İrbesartan

Ambalaj:

 75 mgx28 tablet

: 150 mg 28 tablet

: 300 mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve Tip 2 diabetesmellituslu hastalardaki böbrek hastalığının tedavisinde antihipertansif tedavinin bir parçası olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İrbesartan Aşırı duyarlılığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diyare ve kusma, diyette tuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavi sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan ya da çalışan tek böbrek arterinde daralma bulunan hastalarda renin anjiyotensin aldosteron sistemini etkileyen ilaçların kullanılması, ciddi hipotansiyon ve böbrek yetersizliği riskini artırır. Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini etkileyen diğer ilaçlarla tedavi sırasında özellikle böbrek yetersizliği ve/veya kalp yetmezliği durumlarında hiperkalemi görülebilir. İrbesartan kullanırken de aort veya mitral kapak daralmasıya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalardaözel bir dikkat gösterilmelidir. Damar tonusu ve böbrek fonksiyonları esas olarak renin anjiyotensin aldosteron sistemine bağlı olan hastalarda(örneğin ciddi konjestif kalp yetersizliği ya da renal arter stenozu dahil böbrek hastalığı olan hastalar), bu sistemi etkileyen ilaçlar kullanılması durumunda akut hipotansiyon, azotemi, oligüri veya nadiren akut böbrek yetersizliği ile karşılaşılabilir. Anjiyotensin reseptör antagonistleri ile de benzer etkilerin ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilmek ile birlikte, irbesartan kullanımında bu etkilerin gözlendiği bildirilmemiştir. Herhangi bir antihipertansif ajan olduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı derecede düşmesi miyokard enfarktüsü ya da strok ile sonuçlanabilir.

Yan Etkileri:

 Yüzde kızarma, baş ağrısı, kas iskelet travması,hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansif etkisini artırabilir. Bununla birlikte irbesartan, tiyazid diüretikleri,uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler gibi diğer antihipertansif ajanlarla birlikte güvenle kullanılmaktadır. İrbesartanınserum potasyum düzeyini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımınınserum potasyum da artışa yol açabileceğini göstermiştir. Lityumla Birlikte anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılması durumunda, serum lityum konsantrasyonunun geri dönüşümlü bir biçimde arttığı ve toksisite geliştiği bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Önerilen başlangıç dozu günde bir kere 150 mg’dir.Karvea Yemeklerle veya yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lik dozdan daha iyidir. Bununla Birlikte, özellikle hemodiyaliz hastaları ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg’lik doz ile başlanması düşünülmelidir.Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altında tutulamayan hastalarda, doz 300 mg’ye yükseltilebilir ya da başka bir antihipertansif ajan ilave edilebilir. Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda tedavi 150 mg, günde tek doz irbesartan ile başlatılmalı ve renal hastalığın tedavisinde tercih edilen sürek dozu olan günde tek doz 300 mg’ye titre edilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın