Anasayfa » İlaç Rehberi » Kemicetine

Kemicetine

Kaptoril nedir ne için kullanılır, Kaptoril nasıl kullanılır, Kaptoril’in saklanması, Kaptoril’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kaptoril’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Kaptopril

Ambalaj:

 25 mgx50 Tablet

: 50 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 ACE inhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen veya bu ilaçlarla tedavi sırasında ağır yan etkiler gö-rülen hipertansiyonda)ve diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayan kalp yetmezliğinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı Kişilerde kontrendikedir. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları(özellikle sistemik lupus eritematozus) bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır.

Uyarılar:

 Gebeler üzerinde yeterli araştırma yoktur. Bu Nedenle gebelere ancak -sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olası riskten ağır basıyorsa verilmelidir.Emziren annelere verilmemeli;verilmesi gerekiyorsa emzirmeye son verilmelidir. Kaptoprilin İlk dozunun ardından hipotansiyon görülebilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda, ciddi otoimmün hastalıklarda, kollajen doku hastalıkları ve lupus erythematosus, alyuvarları veya immün yanıtı etkileyen ilaçlarla tedavi görenlerde nötropeniye yol açabileceği nden kaptopril dikkatli kullanılmalıdır. Nötropeni görülenlerde ilaç kesilmeli ve yakından izlenmelidir.

Yan Etkileri:

 Ciltte kızarıklık,alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve rahatsızlık hissi, nötropeni,agranülositoz, lökopeni, proteinüri, hipertansiyon, nefrotik sendromla birlikte akut böbrek yetmezliği, kanda potasyum konsantrasyonunun artması, tat alma duyusunda değişiklik ve gastrik irritasyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sempatik Aktiviteyi etkileyen (örn. adrenerjik nöron blokerleri) ilaçlar birlikte verildiğinde; kalp yetmezliği olgularında vazodilatörler beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. İndometasin vediğer antienflamatuvar analjezikler kaptoprilin antihipertansifetkisini azaltabilirler.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyon tedavisinde günde 2-3×25 mg dozla başlanır ve 2 hafta içinde yeterli yanıt alınamazsa günde 3×50 mg ve gereğinde 3×100 mg’ye kadar yükseltilir. Maksimum günlük doz 450 mg’dir. İstendiğinde tiyazit grubu diüretiklerle kombine edilebilir.Kalp yetmezliğinde, eğer hasta diüretiklerle tedavi ediliyorsa başlangıç dozu 3×6.25-12.5 mg’dir. Diüretik kullanmayan hastalarda ise 3×25 mg ile başlanır. Bu doz günde 3×50-100 mg’ye kadar çıkartılabilir.Çocuklarda çok gerekli olursa kullanılmalı ve 3 eşit doza bölünen 1 mg/kg uygulanmalıdır. Maksimum günlük çocuk dozu 6 mg/kg’-dir. Tabletler Yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın