Anasayfa » İlaç Rehberi » Kongest

Kongest

Konsantre Dobutamin nedir ne için kullanılır, Konsantre Dobutamin nasıl kullanılır, Konsantre Dobutamin’in saklanması, Konsantre Dobutamin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Konsantre Dobutamin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Dobutamin HCl

Ambalaj:

 250 mg/20 mLx1 Flakon.

Endikasyon:

 Dobutamin Kalp verimleri dolaşım gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmayan hipoperfüzyon lu hastalarda inotropik destek sağlamak için kullanılır.Dobutamin ventriküler dolum basıncının aşırı yükselmesi sonucu pulmoner konjesyon ve ödem riski bulunan hastalarda da inotropik destek gerektiğinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Daha önce dobutamine aşırı duyarlılık göstenmiş hastalarda ve idiopatik hipertrofik subaortik stenozda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Dobutamin uygulaması deri kızarıklığı,ateş eozinofili ve bronkospazm gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Gebeler ve emzirenlerde anneye getirebileceğiyarar bebeğe oluşturabileceği potansiyel tehlikeden üstün tutulduğu durumlar dışında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Hastaların Çoğunda sistolik kan basıncında 10-20 mmHg yükseliş, kalp atım sayısının dakikada 5-15 vurumluk artış görülmüştür. Yaklaşık %5 oranındaki olgularda enfüzyon süresince ventriküler ekstrasistol belirlenmiştir.Bütün buyan etkiler verilen dozla ilgilidir. Bunların dışında hastaların%1-3’ünde bulantı, baş ağrısı, anjinal ağrı, spesifik olmayan gö-ğüsağrıları, palpitasyon ve nefes darlığı gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Dopamin ile birlikte kullanımı sistemik arteriyel basınç ile renal kan akışını, idrar akışını ve sodyum atılımını artırır; ventriküler dolum basıncında artışı önler. Dobutaminin Nitrogliserin ya da nitroprussid gibi bir vazodilatörler kombinasyonu kalp verimindeki artış ile sistemik vasküler direnç ve ventriküler dolum basıncı ndaki düşüşü fazlalaşır, kalp atım hızı kan basıncı çarpımı ya çok az artar ya da hiç değişmez. Dobutaminbadrenerjik blokerler ile siklopropanve halotan gibi genel anesteziklerle, Rauwolfia alkaloidleri ilave guanadrel ya da guanetidin ile etkileşebilir.

Doz Önerisi:

 Kullanım öncesi mutlaka seyreltilmelidir. %5 sodyum bikarbonat enjeksiyonuna veya diğer kuvvetli alkali çözeltilere katılmamalıdır.Hem sodyum bisülfit hem de etanol içeren diğer ajanlar veya dilüentlerle birarada kullanılmamalıdır. Kardiyak outputu artırmak için gereken infüzyon hızı, genellikle 2.5-15 mg/kg/dk’dır.Nadir durumlarda, infüzyon hızının istenen etkiyi sağlamak için 40 mg/kg/dk’a kadar çıkması gerekmiştir.Dobutamin sürekli IV enfüzyon metoduyla uygularken, hassas hacim kontrollü IV set kullanılması önerilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın