Anasayfa » İlaç Rehberi » Kristasil

Kristasil

Kristapen nedir ne için kullanılır, Kristapen nasıl kullanılır, Kristapen’in saklanması, Kristapen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kristapen’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IM/IV

kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj:

 1.000.000 IU x 1 Flakon ve 1 çözücü.

Endikasyon:

 Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridial enfeksiyonları (antitoksin tedavisine yardımcı olarak); difteri; erizipeloid endokardit; fuso spiroketal enfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonları); Gram Negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyel endokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilen kişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikle yüksek doz uygulanırsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenle kullanabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortaya Çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjio n-rotik ödem, bazan ateş ve artralji nedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi:

 Bakteriyemi, pnömoni, endokardit, perikardit,ampiyem, menenjit ve diğer ağır enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon ünite.Antraks: İyileşme sağlanana kadar bölünmüş dozlar şeklinde günde en az 5 milyon ünite.Actinomycosis: Servikofasiyal olgularda günde 1.6 milyon ünite; toraks ve abdomen enfeksiyonlarında günde 10-20 milyon ünite.Clostridial enfeksiyonlarda: Antitoksin ek olarak günde20 milyon ünite.Difteride: Antitoksine ek olarak, portör oluşmasını önlemek için 10-12 gün süreyle bölünmüş dozlar halinde günde 300.000-400.000 ünite.Erysipeloid: Endokarditte 4-6 hafta süreyle günde 2-20 milyon ünite.Fuso Spiroketal enfeksiyonlar: orofarenks, genital sistem ve alt solunum yolunun ağır enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon ünite.Gram Negatif basillerin neden olduğu enfeksiyonlarda: Bakteriyemide günde 20-80 milyon ünite.Listeria enfeksiyonlarında: Yenidoğanlarda günde 500.000-1 milyon ünite, menenjitli erişkinlere 2 hafta süreyle günde 15-20 milyon ünite, endokarditli erişkinlere 4 hafta süreyle günde 15-20 milyon ünite.Pasteurella enfeksiyonları: Bakteriyemi ve menenjitte 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon ünite.Gonorrheal endokardit ve artritte: Günde En az 5 milyon ünite.Sifilizde: Doz ve tedavinin süresi hastanın yaşına ve hastalığın safhasına göre saptanır. Hastanın hastaneye yatırılması önerilir.Meningokok Menenjitte: 2 saatte bir İM olarak 1-2 milyon ünite veya IV infüzyon şeklinde günde 20-30 milyon ünite.Bakteriyel endokarditin önlenmesinde: Diş çekiminden veya üst solunum sistemine cerrahi girişim yapılmadan yarım saat 1 saat önce erişkinlere 1 milyon ünite suda çözünen kristalize penisilin G (çocuklarda doz kg başına 30.000 ünite olarak hesaplanır) ve 600.000 ünite penisilinG prokain (çocuklarda da 600.000 ünite) IM olarak uygulanmalı, ayrıca 30 kg’nin altındaki çocuklara 250 mg, erişkinlere 500 mg olmak üzere 6 saatte bir (toplam 8 doz olarak) oral penisilin V verilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın