Anasayfa » İlaç Rehberi » Monurol

Monurol

Moksilin nedir ne için kullanılır, Moksilin nasıl kullanılır, Moksilin’in saklanması, Moksilin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Moksilin’in olası yan etkiler nelerdir.

Oblong Tablet

Amoksisilin

Ambalaj:

 500mgx16 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer,emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek olarak geri dönüşlü hiperaktivite,ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Amoksisilin,digoksin veya allopurinol ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol İle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi:

 Olağan doz erişkinlerde 8 saat ara ile 250-1000 mg’dir. Çocuklarda 20 mg/kg/gün, 8 saat ara ile eşit dozlara bölünerek uygulanır. 20 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.A grububhemolitik streptokoklarla oluşanenfeksiyonlarda akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda erişkinlerde 8 saat ara ile 500 mg. Çocuklarda 40 mg/kg/gün, 8 saat ara ile eşit dozlara bölünerek uygulanır. 20 kg veya üstündeki çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır. Bakteriyel menenjitte çocuklar ve erişkinler, eşit dozlara bölünmüş olarak (3-4 saatte bir) 150-200 mg/kg/gün uygulanır. Gonore, akut komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3g tek doz şeklinde uygulanır. Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın