Anasayfa » İlaç Rehberi » Moverdin

Moverdin

Motival nedir ne için kullanılır, Motival nasıl kullanılır, Motival’in saklanması, Motival’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Motival’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Nimesulid

Ambalaj:

 100 mg 15 ve 30 tablet.

Endikasyon:

 Akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Nimesulid, Aspirin veya diğer NSAİ ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptik ülseri, nükseden kanser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinal kanaması olanlarda,ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğer yetmezliği şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Nimesulid ile tedavi sırasında karaciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı, kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar ve sarılık) gösteren hastalar,dikkatle izlenmelidir.Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir. Bu hastalar nimesulidile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda, gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalarda ilaç kesilmelidir.Renal ve kardiyak bozukluğu olan hastalarda, dikkat gereklidir,çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlarda bozulma ile sonuçlanabilir.Renal fonksiyonlarda bozulma meydana gelirse, tedavi kesilmelidir.Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerine daha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAİİ ilaçların uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebelik sırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En sık bildirilenler, döküntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominal ağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veya ciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nimesulid büyük oranda proteinlere bağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarak anlamlı bir etkileşime yol açmamıştır.Nimesulid antikoagülanlarla birlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birlikte kullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Doz Önerisi:

 Motival Yetişkinlere günde 2 kez yemek sonrası verilmelidir.Böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi <30 mL/dak) doz azaltılır.Yaşlılarda Terapötik doz değişmez.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın