Anasayfa » İlaç Rehberi » Naprodev

Naprodev

Mycospor nedir ne için kullanılır, Mycospor nasıl kullanılır, Mycospor’in saklanması, Mycospor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Mycospor’in olası yan etkiler nelerdir.

Krem

Bifonazol

Ambalaj:

 0.01 g/gx10 g’lik tüp.

Endikasyon:

 Dermatofitler,mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların neden olduğu, derinin mantar hastalıkları veCorynebacterium minutissimum’un neden olduğu enfeksiyonlar örneğin ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), deri ve derinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea korporis, tinea kruris),kandida balanitis, pitiriyazis versicolor, eritrazma tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Bifonazole karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Göze uygulanmamalıdır. Deriye Uygulandığında irritasyon ve duyarlılık gelişirse tedavi kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Tüm lokal etkili antifungal ilaçlar gibi bifonazol da saç ve tırnak mantar enfeksiyonlarının tedavisinde yalnız başına etkili değildir.Sistemik etkili bir antifungal ile birlikte kullanımı yardımcı olabilir. Gebelikte hastanın sağlığı yönünden çok elzem olmadıkça, kullanılmamalıdır. Emziren annelerde özenle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Çok nadir olarak eritem, sızlama,su toplaması, pruritus, ürtiker ve derinin genel bir irritasyonu görülebilir. Uzun süre uygulandığında, sistemik bir etki görülebilir.

Doz Önerisi:

 Mycospor Krem: Günde bir kez, en iyisi yatmadan önce kullanılır.Krem ince olarak hastalıklı cilt bölgesine uygulanır ve ovuşturulur.Genellikle az bir miktar krem (yarım cm uzunluğunda) el ayası kadar bir bölgenin tedavisi için yeterlidir.Mycospor Krem Kullanımı akut enfeksiyon semptomları ve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve hastalığın tipine bağlı olarak; ayak mantarları ve interdigital mikozlarda (ayak parmağı araları) 3 hafta; vücut, eller ve deri kat yeri mikozlarında 2-3 hafta;pitiriyazis versikolor, eritrazma 2 hafta; derinin süperfisyel kandidozisinde 2-4 hafta sürelerle devam edilmelidir.

Endikasyon:

 Kronik miyelojen-seminin palyatif tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Busulfanadirençli olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Daha önce ilaca karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş hastalara verilmemelidir.KLL, akut lösemi ve KML’nin blastik krizinde etkili değildir.

Uyarılar:

 Busulfan, sadece bu tür ilaçların uygulama deneyimi olan hekimler tarafından kullanılması gereken aktif bir sitotoksik ajandır.Busulfan, bronkopulmoner displaziye neden olabilir.Busulfan genel olarak, radyoterapiyle birlikte veya hemen radyoterapi sonrasında verilmemelidir. Gebelik sırasında özellikle ilk üç aylık dönemde busulfan kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Her olguda, ilacın anneye potansiyel yararıyla fetüse olası riski tartılmalıdır. Busulfan alan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Busulfan En yaygın yan etkisi kemik iliği depresyonu, özellikle de trombositopeni dir.Mide bulantısı, kusma, diyare, ilerleyen dispne ve inatçı kuru öksürükle birlikte diffüz interstisyel pulmoner fibrozis, pulmoner ossifikasyon ve distrofik kalsifikasyon, hiperpigmentasyon, ürtiker, eritema multiforme, eritema nodosum alopesi, porphyria cutanea tarda, allopurinol tipi bir dö-küntü, cildin tam anhidrozla aşırı kuruması ve duyarlığı,oral mukoz membranların kuruması, dudak çatlaması, kolestatik sarılık ve karaciğer fonksiyonu anormallikleri, bazan bilateral de olabilen katarakt ve lens değişiklikleri, kornea incelmesi, myastenia gravis,hemorajik sistit, jinekomasti görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Busulfan ve tioguanin kombinasyonu,nodüler rejeneratif hiperplazi, portal hipertansiyon ve özofagus varislerine neden olmuştur. Pulmoner toksisiteye neden olan diğer sitotoksik lerin aditif etkisi olabilir.

Doz Önerisi:

 Doz, günde 0.06 mg/kg’dir. Başlangıçta maksimum günlük doz 4 mg’dir ve tek bir doz olarak verilebilir. Doz, ancak üç hafta sonraki yanıt yetersizse yükseltilmelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın