Anasayfa » İlaç Rehberi » Neuvitan

Neuvitan

Neupogen nedir ne için kullanılır, Neupogen nasıl kullanılır, Neupogen’in saklanması, Neupogen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Neupogen’in olası yan etkiler nelerdir.

Enjeksiyona Hazır Şırınga

Filgrastim (g CSF)

Ambalaj:

 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga

: : 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.

Endikasyon:

 Kronik Miyeloid lösemi ve miyelodisplastik belirtiler dışında malign hastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi gören hastalarda febril nötropeni oluş sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılmasındaki myeloablatif tedaviden sonra kemik iliği nakli uygulanan hastalarda nötropeni süresinde ve klinik patolojik değişimlerinde endikedir.Filgrastim, miyelosupresif ya da myeloablatif tedavi sonrasında otolog periferik kan progenitör hücrelerin harekete geçirilmesi amacıyla tek başına veya kemik iliği baskılayıcı kemoterapinin ardından PKPH enfüzyonuyla sağlanan hematopoetik iyileşmeyi hızlandırma yönelik uygulamalar için endikedir. Ağır konjenital nötropeni,siklik nötropeni veya ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsüyle birlikte MNSú0.5×109/l olan idiyopatik nötropenili çocuk ve erişkin hastalarda filgrastim uzun süreli olarak verilmesi, nötrofil sayısının artırılması ve enfeksiyonlara bağlı olayların sıklık ve süresinin azaltılması amacıyla endikedir.

Kontrendikasyon:

 Duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Sitotoksik kemoterapinin dozunu artırmak amacıyla belirlenmiş doz şemaları dışında kullanılmamalıdır.Anormal sitogenetik bulguları ve ağır konjenital nötropeni(Kostman sendromu) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.Ciddi renal veya hepatik işlev bozukluğu olan hastalarda kullanımı önerilmez. Gebelikte ancak, beklenen terapötik yarar fetusun karşılaşabileceği riski maruz gösterildiği takdirde kullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren kadınlara önerilmez.

Yan Etkileri:

 Kas ve iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar, üriner sorunlar (daha çok hafif yada orta şiddette dizüri), kan basıncında geçici düşüşler, baş ağrısı,diyare, hepatomegali, alopesi, osteoporoz ve deri kızarıklıkları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hızla bö-lünen myeloid hücrelerin miyelosupresif sitotoksik kemoterapiye olan duyarlılığı göz önüne alındığında, filgrastim, sitotoksik kemoterapiden 24 saat önceyle 24 saat sonrası arasındaki sürede kullanılmaması önerilir. Salon Çözeltileriyle seyreltilme nedir.

Doz Önerisi:

 Önerilen doz 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır.Neupogen, 20 mL %5’lik glikoz solüsyonu içinde seyreltilmelidir.Neupogen’in ilk dozu; sitotoksik kemoterapi den sonra 24 saatten önce verilmemelidir, kemik iliği infüzyonundan sonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın