Anasayfa » İlaç Rehberi » Norsol Forte

Norsol Forte

Norvadin nedir ne için kullanılır, Norvadin nasıl kullanılır, Norvadin’in saklanması, Norvadin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Norvadin’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ambalaj:

 5 mg x 20 ve 30 Tablet

: : 10 mgx20ve 30 tablet.

Endikasyon:

 Kalsiyum İyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Amlodipinin vazodilatör etkisinin başlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımından sonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarıömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik ve laktasyon dönemindeki güvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenli bir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anne ve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotans, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritema multiforme de bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Gerek hipertansiyon, gerekse anjinada, başlangıç olarak günde bir kez verilen 5 mg’dir. Hastanın yanıtına göre günde 2×5 mg’ye çıkarılabilir. Tiyazit diüretik,b bloker ya da ACE inhibitörleri ile birlikte kullanılacaksa, doz ayarlaması gerekmez.

İçeriği Oyla

Yorum yapın