Anasayfa » İlaç Rehberi » One A Day 55 Plus

One A Day 55 Plus

Opraks nedir ne için kullanılır, Opraks nasıl kullanılır, Opraks’in saklanması, Opraks’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Opraks’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj:

 275 mg x 10 ve 20 Tablet

: : Fort film Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet.

 Endikasyon:

 Migren Profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının etkileri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın