Anasayfa » İlaç Rehberi » Opridon

Opridon

Opagis nedir ne için kullanılır, Opagis nasıl kullanılır, Opagis’in saklanması, Opagis’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Opagis’in olası yan etkiler nelerdir.

Mikropellet

Kapsül

Ambalaj:

 30 mgx14 kapsül.

Endikasyon:

 Duodenal Ülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde, ZollingerEllisonsendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisindeveHelicobacter pylorienfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Lansoprazole Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etki ve emniyeti belirtilmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En çok rastlanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyon dur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritte aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfat En az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajitte günde 1×30 mg kullanılır, tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir.Zollinger Ellison Sendromunda günde 1 kez 60 mg (2 kapsül) dozunda kullanılır. Gerektiğinde doz 120-180 mg ye kadar yükseltilebilir. 90 mg nin üstündeki günlük dozlarda toplam doz, ikiye bölünerek verilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın