Ormil

Ornidone nedir ne için kullanılır, Ornidone nasıl kullanılır, Ornidone’in saklanması, Ornidone’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Ornidone’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Ornidazol

Ambalaj:

 250 mg x 20 tablet

: : 500 mgx10 tablet.

Endikasyon:

 Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amipli Dizanteri dahilEntamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontrendikasyon:

 SSS hastalığı olan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler de kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ataksi, vertigo veya zihinsel konfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki sürenin iki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğin ilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadiren Yalnız duysal veya duyusal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi SSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkollü İçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi:

 Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.Trikomoniasis Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 6 Tablet. 5 günlük tedavi: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 2’şer Tablet. Tüm olgularda enfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dir.Amebiasis kullanım: Amipli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi yetişkinler ve 35 kg’nın üzerindeki çocuklarda akşam bir kerede 6 Tablet; 60 kg’nin üstü için 4 sabah, 4 akşam olmak üzere 8 Tablet. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 3 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (40 mg/kg olarak) Amebiasisin tüm formları için 5-10günlük tedavide yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda 2 Tablet sabah, 2 Tablet akşam olmak üzere 4 Tablet; 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25 mg/kg olarak) uygulanır.Giardiaziste 1-2 günlük tedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklar için 6 Tablet akşamları tek dozda alınır. 35 kg’ye kadar olan çocuklarda, tek dozda, her 3 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (40 mg/kg olarak); 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerde ve 35 kg’nin üzerindeki çocuklarda 2 Tablet sabah, 2 Tablet akşam, 35 kg’ye kadar olan çocuklarda tek dozda, her 5 kg vücut ağırlığı için yarım Tablet (25 mg/kg olarak).

İçeriği Oyla

Yorum yapın