Anasayfa » İlaç Rehberi » Ornitop

Ornitop

Oraceftin nedir ne için kullanılır, Oraceftin nasıl kullanılır, Oraceftin’in saklanması, Oraceftin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Oraceftin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Sefuroksim aksetil

Ambalaj:

 250 mg x 10 Tablet

: : 500 mg x 10 ve 20 tablet.

Endikasyon:

 Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens Johnsonsendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlılık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Oraceftin Tablet, tercihen yemeklerden sonra kullanılır.Oraceftin Süspansiyon İse yemeklerden sonra alınmalıdır.erişkinlerde 12 yaşın üstündeki çocuklar: Önerilen doz günde iki kez 250 mg dir. Daha ciddi enfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde iki kez 500 mg’ye yükseltilebilir. Üriner enfeksiyonlarda olağan doz günde iki kez 125 mg veya 250 mg’dir. Komplike olmayan gonore tedavisinde 1 g’lik tek bir doz uygulanır.Bebekler ve 12 yaşa kadar olan çocuklar: Genel olarak önerilen doz günde iki kez 125 mg olup,tedavi süresi 5-10 gündür. Farenjit ve tonsilit tedavisinde doz,10 gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya ikiye bölünmüş olarak 20 mg/kg/gün’dür. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda doz, 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün’dür.İmpetigo tedavisinde doz, 10 gün süreyle iki eşit doza bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün’dür.Streptococcus pyogenes (group A Hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritte sakınmak için sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.3 aylıktan daha küçük çocuklarda kullanımı denenmemiştir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın