Anasayfa » İlaç Rehberi » Osteocare

Osteocare

OncoTice nedir ne için kullanılır, OncoTice nasıl kullanılır, OncoTice’in saklanması, OncoTice’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, OncoTice’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

BCg Tice suşu 5×108 Koloni Formasyon Ünitesi

Ambalaj:

 2mLx1 ampul.

Endikasyon:

 İlk ve nükseden mesane yüzeyel ürotelyal hücre kanseri (Dis) tedavisinde ilk veya nükseden t(derece 1, 2 veya 3) veya T1(derece 1, 2 veya 3) aşamasında mesane yüzeyel ürotelyal hücre kanserinin TUR’dan sonraki ek tedavisi olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Konjenital veya hastalık, ilaçlar ya da diğer terapi nedeniyle mi oluştuğuna bakılmaksızın, zayıflayan immün yanıt; pozitif HCV seroloji; gebelik ve emzirme; aktif tüberkülozenfeksiyonu veya tüberkülostatik ajanların kullanılmasını gerektirendiğer hastalıklar ve üriner alan enfeksiyonlarında kontrendikedir.İdrardan alınan bakteri kültürü negatif olana kadar ve antibiyotiklerleve/veya üriner antiseptiklerle yapılan terapi tamamlanana kadarBCG/Tice tedavisine ara verilmelidir.

Uyarılar:

 BCG/Tice suşunun ilk intravezikalinstilasyonundan önce Mantoux testi (PPD) yapılmalıdır. Bu testin pozitif olduğu durumlarda eğer buna ek olarak aktif tüberküloz enfeksiyonu ait tıbbi kanıt varsa, BCG/Tice’in intravezikal instilasyonu kontrendikedir.

Yan Etkileri:

 Hastaların çoğunda dizüri,sık idrara çıkma ve hematüri gibi mesane irritasyonu semptomları gelişir. Hastaların çoğunda bu semptomlar 2. ve 3. instilasyon sonra görülür.

İlaç Etkileşimleri:

 BCG/Tice, pirazinamid dışında rutin olarak kullanılan tüberkülostatik ajanlara karşı duyarlıdır.

Doz Önerisi:

 İnstilasyon başına 1 Ampul, 1 mL’lik steril, apirojen serum fizyolojik solüsyonu ile sulandırılır ve mesaneye instyle edilir. Eğer mesanenin yüzeyel ürotelyal hücre kanserinde TUR’dan sonraki tedavi olarak kullanılırsa,OncoTice terapisine TUR gerçekleştirildikten sonra 10.-15. günler arasında başlanmalıdır. Hem mesanede Tis tedavisi içinOncoTice terapisi, hem de mesanede yüzeysel hücre kanserinin TUR’dan sonraki OncoTice tedavisi,OncoTice’in ardışık 6 haftalık bir dönem süresince haftada bir instilasyonu kapsar. Klinik durum sağlanırsa bu program haftada bir kez tekrarlanabilir. Sonra da bunu sürek tedavisi izleyebilir. Sürek tedavisi 6 haftalık tedavi süresinin bitiminin ardından 4-6 haftalık bir aradan sonra başlamalıdır. Sürek tedavisiboyunca OncoTice maksimum ardışık 12 aylık bir dönem süresince ayda bir instile edilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın