Anasayfa » İlaç Rehberi » Pantenol

Pantenol

Pavulon nedir ne için kullanılır, Pavulon nasıl kullanılır, Pavulon’in saklanması, Pavulon’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pavulon’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Pankuronyum bromür

Ambalaj:

 4mg/2 mLx10 ampul.

Endikasyon:

 Pankuronyum Bromür, nondepolarizan blok yapan bir maddedir ve genel anestezide endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve ameliyat sırasında iskelet kas gevşemesini sağlamak için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Pankuronyuma veya bromür iyonlarınakarşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon varlığında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Pankuronyum bromür, entübasyon,yapay solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistleri bulunduğu koşullarda, ilacın etkisini bilen deneyimli anestezistler tarafından ya da onların denetiminde kullanılmalıdır. Renal yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrünün 2 katına çıktığı ve plazma klirensinin %50 azaldığı dikkate alınmalıdır. Gebeler üzerinde ancak hekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda pankuronyum bromürün sezaryenledoğumda güvenilir olduğu gö-rülmüştür.

Yan Etkileri:

 Nabız sayısında artış, ortalama arteryel kan basıncının hafif orta derecede yükselmesi görülebilir. Bazı inhalasyon anesteziklerine bağlı olarak ortayaçıkan kardiyak depresyonu antagonize eder. Bundan başka, bazı potent estetik ve analjeziklerin neden olduğu bradikardi, pankuronyum bromür tarafından düzeltilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Halotan,eter, enfluran, izofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton,metoheksital, ketamin, fentanil, gamahidroksibütirat, etomidat ve propanidid, pankuronyum etkisini artırır. Neostigmin, edrofonyum,piridostigmin ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi:

 Entübasyon dozu 0.08-0.10 mg/kg’dir (90-120 saniyede iyi mükemmel arası entübasyon koşulları gerçekleşir). Süksametonyum İle entübasyon yapıldıktan sonra başlangıç Pavulon dozu 0.04-0.06 mg/kg, etki süresi 22-35 dakikadır.Ek dozlar 0.01-0.02mg/kg’dir.IV yolla uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın