Anasayfa » İlaç Rehberi » Paroma 50

Paroma 50

Paroma 50 nedir ne için kullanılır, Paroma 50 nasıl kullanılır, Paroma 50’in saklanması, Paroma 50’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Paroma 50’in olası yan etkiler nelerdir.

Toz

Parasetamol

Ambalaj:

 50 mg 20 poşet.

Endikasyon:

 Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Uyarılar:

 Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılar, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 Panorama Toz 50 mg 3 ay 2 yaş arası çocuklar için önerilir. 3 aylıktan küçük bebeklerde hekim önerisine göre kullanılır. Her doz arası 4 saatten az olmamalıdır. Günlük olağan doz 3 veya 4’e bölünmüş halde 20-30 mg/kg’dir. 3 ay 1 yaş için günde (yaşa göre) 3-4 kez 1 poşet, 1-2 yaş için günde (yaşa göre) 3-4 kez 2 poşet önerilir. Bir poşet içeriği toz üzerine bir miktar ılık veya sıcak su, süt veya meyve suyu ilave edilip karıştırılarak çözülür.

Panorama Toz 125 mg: 2 yaş 8 yaş çocuklar için önerilir.Günlük olağan doz 2 veya 3’e bölünmüş halde 20-30 mg/kg’dir. 2-4 yaş için günde (yaşa göre) 2-3 kez 1 poşet, 4-8 yaş için günde (yaşa göre) 2-3 kez 1 veya 2 poşet (dozlar minimum 4 saat arayla verilmelidir).

Panorama Toz 500 mg:

 Yetişkinler (15 yaş üstü) için önerilir. Günde 1-3 kez 1 veya 2 poşet verilir (dozlar minimum 4 saat arayla verilmelidir). Bir poşet içeriği toz üzerine bir miktar ılık veya sıcak su ilave edilip karıştırılarak çözülür.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın