PenOs

Perlinganit nedir ne için kullanılır, Perlinganit nasıl kullanılır, Perlinganit’in saklanması, Perlinganit’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Perlinganit’in olası yan etkiler nelerdir.

İnfüzyon Solüsyonu

Gliseril trinitrat

Ambalaj:

 10 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon:

 Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalar anjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollü hipotansiyon oluşturulmasında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Nitro gruplarına olan duyarlılık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımının bozulduğu durumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşük olduğu veya pozitif inotropik ilaçların verilmediği, yeterli yükseklikte sol ventriküler, sabit diastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenik şokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bö-lümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlı hipoksi olabileceğinden, primer pulmoner hipertoni li hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veya mitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlı dolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca tolerans veya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamik etkilerinin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerde ilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarak verilmelidir. Normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarını azaltan bildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılması sırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunması gerekir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korku endişe,yerinde duramamak belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Vazodilatörler, antihipertansif ilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafil Sitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisi potansiyalize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafil ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Doz Önerisi:

 Direkt İV enjeksiyon yoluyla kullanılmaz. Konsantre ve potent bir preparat olduğundan, enfüzyon dan önce %0.9 sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltileri ile seyreltilir. Dozaj, infüzyonda kullanılan set tipine göre değişir. Gliseril trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşimi yer değiştirdiğinden, seyreltme işlemi ancak camdan yapılı parenteral çözelti kapları içinde yapılmalıdır. Gliseril trinitrat için belirlenmiş optimum bir doz yoktur. İlaca karşı yanıt bireyden bireye değiştiği için, hastanın hemodinamik fonksiyonları yakından izleyerek uygun doz saptanmalıdır. Yine de aşağıdaki dozlar yol göstericidir.Konjestif kalp yetmezliğinde normal doz sınırları 10-100 µg/dk.’dır.Enfüzyona düşük hızla başlayarak, yeterli klinik yanıt elde edilene kadar hız yavaş yavaş ve dikkatle artırılmalıdır.Refrakter Unstabil Anjina Pektoriste başlangıç enfüzyon hızı 10-15 µg/dk. olarak önerilmektedir.Cerrahide Başlangıç infüzyon hızı 25 µg/dk.olarak önerilmektedir. İstenen sistolik arteriyel kan basıncı oluşturulana kadar, kademeli olarak 200 µg/dk.’a kadar artırılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın