Anasayfa » İlaç Rehberi » Pharmaton

Pharmaton

PhosBind nedir ne için kullanılır, PhosBind nasıl kullanılır, PhosBind’in saklanması, PhosBind’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, PhosBind’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ambalaj:

 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x 180 tablet

: : 668 mg(=167 mg kalsiyum)x 180 tablet

: : 1000 mg (=250 mg kalsiyum)x90 tablet.

Endikasyon:

 Terminal dönem böbrek yetmezliğindeki hastaların hiperfosfateminin kontrolünde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hiperkalsemisi bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Terminal dönem böbrek yetmezliği bulunan hastalar yemekle birlikte kalsiyum aldıklarında hiperkalsemi gelişebilir. Kalsiyum asetat tedavisi sırasında başka hiçbir kalsiyum desteği verilmemelidir. Gebelikte güvenirliği saptanmadığı ndan, gebelerde ancak açıkça gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Kalsiyum Asetat tedavisi sırasında hiperkalsemi ortaya çıkabilir. Hafif hiperkalsemi asemptomatik olabilir veya kendini kabızlık, anoreksi, bulantı ve kusma ile gösterebilir. Daha şiddetli hiperkalsemide konfüzyon, delirium, stupor ve koma görülebilir. Az sayıda olguda pruritus bildirilmiştir ve bu alerjik reaksiyonları temsil ediyor olabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kalsiyum asetat tetrasiklinlerin biyoyararlanımını azaltabilir. Florid ve florokinolonların absorpsiyonları azaltabilir. Kalsiyum asetat dijital glikozitlerin kalp üzerine olanetkilerini artırabilir, dijital intoksikasyonuna neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Kalsiyum asetatın erişkin ve 65 yaş üzerindeki diyaliz hastaları için önerilen başlangıç dozu, her yemekle birlikte alınmak üzere yaklaşık 1.35 g’dir. Hiperkalsemi gelişmediği sürece, serum fosfat değerini 6mg/dL’nin altına indirmek üzere dozaj kademeli olarak artırılabilir. Hastaların Çoğunda, her yemekle birlikte yaklaşık 2-2.5 mg kalsiyum asetat uygulanması gerekir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın