Anasayfa » İlaç Rehberi » Plendil

Plendil

Plegisol nedir ne için kullanılır, Plegisol nasıl kullanılır, Plegisol’in saklanması, Plegisol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Plegisol’in olası yan etkiler nelerdir.

Solüsyon

Kalsiyum klorür dihidrat 17.6 mg, magnezyum klorür hekzahidrat 325.3 mg, potasyum klorür 119.3mg, sodyum klorür 643 mg/100 mL

Ambalaj:

 1000 mL’lik plastik ambalaj.

Endikasyon:

 Plegisol, elektrolitlerin enjeksiyonluk su da steril,apirojen, izotonik formülasyonu dur. Açık kalp ameliyatı sırasında kalp durmasını başlatmada, kardiyak damlatma için (genellikle hipotermi ile) uygundur.Sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önce yapılmalıdır.

Kontrendikasyon:

 Plegisol, %8.4’lük USP enjeksiyonluk sodyum bikarbonat çözeltisi ilave edilmeden kullanılmamalıdır. İntravenöz Enjeksiyon için değildir. Bu çözelti sodyum bikarbonat ile tamponla dıktansonra kardiyak damar sistemine sadece perfüzyon yöntemiyle verilir.

Uyarılar:

 Bu çözelti yalnız, açık kalp cerrahisinde uzmanlaşmış hekimler tarafından kullanılmalıdır. Bu çözelti sadece,koroner dolaşım, sistemik dolaşımdan izole edildiğinde kardiyopulmoner bypass sırasında kullanılır. Bu çözeltinin, gebe bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde mutlak gerekliyse kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Açık kalp ameliyatının potansiyel tehlikeleri miyokardiyal nekroz, elektrokardiyografik anormallikler ve ventriküler fibrilasyon dahil aritmiler dir. Dolaşım normale döndüğünde, kardiyoplejik kardiyak durma’dan sonra spontan düzelme gecikebilir veya olmayabilir. Normal kardiyak fonksiyonu düzenlemek için elektro şokla defibrilasyon gerekebilir.

Doz Önerisi:

 Aşağıdaki bilgi rehber olarak önerilmektedir ve cerrahın tercihine ve deneyimine gö-re değişikliğe uğrayabilir.pH ayarı için %8.4’lük sodyum bikarbonat enjeksiyonluk çö-zeltisinden(sodyum ve bikarbonatın her birinden 10 mEq) 10 mL (840 mg), her 1000 mL’lik kardiyoplejik çözelti ye aseptik olarak ilave edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Oda sıcaklığında ölçüldüğü zaman yaklaşık pH 7.8’i elde etmek için %8.4’lük enjeksiyonluk sodyum bikarbonat çözeltisinden 10 mL kullanılır. Diğer bileşiklerle stabil olmamasından dolayı,sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önce yapılmalıdır.İlaveden sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce,çözelti 4°C’ye soğutulmalıdır. 28-30°C’lik perfüzyon temperatürü dekar–diyo pulmoner bypass’ın tesisinden ve çıkan aortanın çapraz klemp-elenmesinden sonra, tamponlanmış çözelti aortik ruta hızlı infüzyon yöntemiyle uygulanır. İnfüzyon başlangıç hızı 2-4 dakikalık bir periyotta 300 mL/m2/dak (5’8” boy ve 70 kilodaki yetişkinde 1.8 m2 yüzey alanla yaklaşık 540 mL/dak) olabilir. Normosol R(dengeli elektrolit solüsyonu) veya Ringer enjeksiyonu gibi fizyolojik bir çözeltinin 4°C’ye soğutulup gö-ğüs boşluğuna verilmesi ile eksternal soğutma (perikardiyumun bölgesel hipotermisi) sağlanabilir. Miyokardiyal Elektromekanik aktivitenin sürmesi veya tekrarlanması gerektiğinde-zelti 2 dakikalık bir sürede 300 mL/m2/dak’lık bir hızlatekrar enfüze edilebilir. Çözeltinin enfüzyonu her 20-30 dakikada bir veya miyokardiyal temperatür 15-20°C üzerine yükselirse veya kardiyak aktivite dönüşü gözlenirse, daha sık tekrarlanabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın