Anasayfa » İlaç Rehberi » PredForte

PredForte

Preterax nedir ne için kullanılır, Preterax nasıl kullanılır, Preterax’in saklanması, Preterax’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Preterax’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Perindopril 2 mg,indapamid 0.625 mg

Ambalaj:

 30 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel hipertansiyonun birincibasamak ve sürek tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Potasyum tutucu diüretikler potasyum ve lityum tuzları ile birlikte kullanım, bilateral renal arter stenozu veya işlev gören tek böbrek bulunması, artmış potasyum düzeyleri. Perindoprile aşırı duyarlılık, önceden anjiyotensin dö-nüştürüc enzim inhibitör tedavisiyle ilişkili görülen anjiyonö-rotik ödem (Quincke ödemi) öyküsü, gebelik, emzirme.Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık,ağır böbrek yetersizliği, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğer yetersizliği, düşük potasyum düzeyleri.

Uyarılar:

 ACE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda,dilde, glottis ve/veya larenkste anjiyonörotik ödem görülebilir.Anjiyonörotik ödem larenks ödemi ile birlikte ise öldürücü olabilir.Karaciğer hastalığı bulunan hastalarda tiyazit diüretikler veilişkili maddeler karaciğer ensefalopatisine yol açabilir. İlacın Dozu, böbrek yetersizliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri:

 Baş ağrıları, asteni, sersemlik hissi, duygulanım dalgalanmaları ve/veya uyku bozuklukları,kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt döküntüleri,gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ACE inhibitörlerine bağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonörotik ödem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ensefalopatisi riski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum, spironolakton, triamteren,potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrin pentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılması önerilmez. İnsülin, hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAI ilaçlar, yüksek doz salisilatlar, trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler,kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisiini B (IV), glukokortikoidler,mineralokortikoidler (sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler,kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidro kinidin, disopiramid,amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iodine (veya iyotlanmış)kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), sefalosporinler ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 

Doz Önerisi:

 Tercihen sabahları günde tek doz olarak kullanılır.Kan basıncının kontrol altına alınamadığı durumlarda günlük doz 2 tablete çıkarılmalıdır.Yaşlılarda tedaviye günde 1 Tablet ile başlanmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın