Anasayfa » İlaç Rehberi » Pregnyl

Pregnyl

Prednisolon nedir ne için kullanılır, Prednisolon nasıl kullanılır, Prednisolon’in saklanması, Prednisolon’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Prednisolon’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Prednizolon

Ambalaj:

 25 mg/1 mLx5 Ampul.

Endikasyon:

 Endokrin Bozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları, alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar,neoplastik hastalıklar, ödem durumları ve subaraknoid blok oluşmuş veya oluşmak üzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberküloz kemoterapiyle birlikte kullanmak üzere), nö-rolojik veya myokardial ilgili trişinozda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Glukokortikoidler Duyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idiyopatik trombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısı dahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrol altına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltma tedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilere kadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararları anne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.

Yan Etkileri:

 Sodyum Tutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kas zaafı, steroid miyopatisi, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, omurgada kompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olası perforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakranial basınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durum gelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinim artması, posterior subkapsüler katarakt ların intraoküler basınç artması, glokom, ekzoftalmus, protein metabolizmasına bağlı negatif azot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Östrojen Hidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometazin gibi ülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesi gastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemi Hastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazidler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıkla organofosfat antikolinesteraz pestisitler) gibi antikolinesteraz ajanlar arasındaki etkileşim myastenia gravisli hastalarda ağır kas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasını artırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.

Doz Önerisi:

 Erişkinler için önerilen başlangıç dozu 25-100 mg’dir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 25 mg önerilir. EnjeksiyonlarIN, IV veya intraartiküler olarak yapılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın