Anasayfa » İlaç Rehberi » Preven

Preven

Premelle 2.5 mg nedir ne için kullanılır, Premelle 2.5 mg nasıl kullanılır, Premelle 2.5 mg’in saklanması, Premelle 2.5 mg’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Premelle 2.5 mg’in olası yan etkiler nelerdir.

Draje

Konjuge östrojenler.625 mg, medroksiprogesteron asetat 2.5 mg

Ambalaj:

 28 draje.

Premelle 5 mg

Endikasyon:

 Uterus Tam olan kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı orta şiddette ve şiddetli vazomotor semptomların, atrofik vajinit ve atrofik üretrit semptomları nın önlenmesinde ve menopoz sonrası kemik kaybının önlenmesinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Bilinen veya kuşkulanılan meme kanseri, östrojene bağlı neoplazi veya gebelik, teşhis edilmemiş anormal vajinal kanama, aktif tromboflebit veya tromboembolik bozukluklar, karaciğer fonksiyon bozukluğu veya hastalığı ve bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bazı çalışmaların sonuçları,uzun süre ve yüksek dozlarda hormon replasman tedavisi (HRT) uygulanan kadınlarda, meme kanseri görülme sıklığında artış olduğunu düşündürmektedir.Menopoz sonrası östrojen alan kadınlarda safra kesesi hastalığı riskinde artış bildirilmiştir. Östrojen/progesteron kombinasyonunun sürekli tedavisi ile kan basıncında artış görebildiğinden, kan basıncının düzenli olarak kontrolü önerilmektedir. Kısmi veya tam görme kaybı, ani proptozis, diplopi veya migren görülmesi halinde tedaviye son verilmelidir. Östrojen/progesteron kombinasyonu tedavisi belli oranda sıvı retansiyonuna yol açabileceği nden, bundan etkilenebilecek astım, epilepsi, migren, kalp ve böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli kullanılmalıdır. Östrojen/progesteron kombinasyonu glukoz toleransı değiştirildiğinden diyabetik hastalarda dikkatli olunmalıdır.Laktasyonda ilaç kullanımı ancak çok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.Anne sütü alan bebeklerdeki etkisi henüz saptanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Vajinal kanama, memelerde büyüme,ağrı ve duyarlık, bulantı, karın ağrısı, şişkinlik, kolelitiyaz/kolestatik sarılık, alopesi, döküntü, hirsutizm, pruritus, görme bozuklukları,baş ağrısı, sinirlilik, vücut ağırlığında değişme, ödem, porfiride şiddetlenme, pankreatit, PMS benzeri genitoüriner rahatsızlıklar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral kontraseptiflerle birlikte uygulanması sırasında rifampin,östrojen aktivitesini azaltabilir.Bu etkileşmenin konjuge östrojenler için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.Fenitoin de aynı etkileşme nedeniyle östrojen düzeyini düşürebilir.

Doz Önerisi:

 Premelle Draje: Halen menstrüasyon görmekte olan kadınlarda tedavi kanamanın birinci gününde başlanması verilse de, menopoz döneminde birçok kadında, tedaviye uygun herhangi bir zamanda başlanabilir.Tedaviye Premelle 2.5 mg veya Premelle 5 mg ile başlanabilir. Kanamasız siklusun gerçekleştirilmesi istenen kadınlarda tedaviye Premelle 5 mg ile başlanması uygundur. Bu şekilde uygulanan bir tedavide amenore görüldükten sonra veya tedaviden sonraki 12 ay içinde Premelle 2.5 mg’ye girilmesi uygundur. Dozun düşürülmesi ile kanama ortaya çıkarsa tekrar Premelle 5 mg’yedö-nüş yapılabilir.

Premelle Lite Draje:

 Paketler arasında ara vermeksizin her gün birer adet Premelle draje alınmalıdır. Orta şiddette ve şiddetli vazomotor semptomların, östrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrit tedavisinde uygulamaya Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile başlanmalıdır. Menopoz sonrası osteoporozun önlenmesinde, vazomotor semptomları olan kadınlarda tedavi Premelle Lite 0.45/1.5 mg ile başlanmalıdır. Vazomotor Semptom az olan veya hiç olmayan kadınlarda tedaviye Premelle Lite 0.3/1.5 mg ile başlanmalıdır.Osteoporozun önlenmesinde uzun süreli kullanım gereklidir.

Endikasyon:

 Kan basıncı yüksekliği, angina pektorisin erken tedavisi ve kronik koroner yetmezliğin uzun süreli tedavisi, hiperkinetik kalp sendromu, çeşitli nedenlerle meydana gelen uyarı bozukluklarında, özellikle ventriküler ve supraventriküler ekstrasistoller, atriyum fibrilasyonu ve fletterive ayrıca stres sonucu sempatik duyarlığın önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Kardiyojenik Şok, II. ve III. derecedeki AV blokları ve dekompanse kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 1. derece AV blok, kan basıncının 100/60 mmHg olduğu ve daha düşük bulunduğu olgular, bradikardiler, katekolamin etkileyen bazı maddelerle (örn. rezerpin) aynı zamanda verilmesi, metabolik asidozlu hastalar ve kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Narkoz sırasında reseptör blokerleri narkotiklerin kardiyak etkileri (negatif inotropi) özellikle göz önünde tutulmalıdır.b blokerler ameliyatlardan önce bile mümkün olduğunca kesilmemelidir. Yorgunluk Hallerinde ve özellikle ilaçla birlikte alkol alındığında hastaların reaksiyon yeteneği azalacağından taşıt kullanan hastalar uyarılmalıdır.Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Ara sıra kan basıncının düşmesi, bradikardi, gastrointestinal bozukluklar,depresyon halleri, yorgunluk ve bronkospazm gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 İnsülinve diğer antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileri hafifçepotansiyelize olabilir.Asebutololun negatif inotropik etkisi anestezisırasında göz önünde tutulmalıdır. Asebutolol, bazı kalsiyum antagonistleri(örn. verapamil) veya diğer antiaritmik maddeler ile beraber ve hemen sonrasında verilmemelidir. Kardiyojenik şok riskinden ötürü, asebutolol tedavisi sırasında İV verapamil verilmemelidir. Birlikte kullanıldığındadiğer antihipertansiflerin etkisinin potansiyelize olacağıunutulmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Tedaviye günde 2×1 Tabletle başlanır. Bu doz, genellikle sürekli tedavi dozu olarak yeterlidir. Yetmediği durumlarda anjina pektoris ve kalp ritim bozukluklarında 3-4×1 tablete, istisnai olgularında 4×1.5 tablete çıkılabilir. Hiperkinetik kalp sendromlarında kural olarak günde 2-3×1 Tablet yeterlidir. Tabletler yemeklerden önce çiğnenmeden bir miktar su ile alınır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın