Anasayfa » İlaç Rehberi » Proluton

Proluton

Proleukin nedir ne için kullanılır, Proleukin nasıl kullanılır, Proleukin’in saklanması, Proleukin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Proleukin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Aldeslökin 18x106IU/ml

Ambalaj:

 1 flakon.

Endikasyon:

 Metastatik Renal hücreli karsinom tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 ECOG performans durumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG performans durumu 1 veya daha yüksek olan, metastatik hastalığın birden fazla organda görüldüğü ve primer tümörün ilk tanısıyla hastanın aldeslökin tedavisi için değerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan az olması koşullarının aynı anda görüldüğü hastalarda; ciddi kardiyak hastalıkla ilgili kanıtlar ve anlamlı bir öyküsü bulunan hastalarda; antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi aktif enfeksiyonlu hastalarda; dinlenme sırasında pO2<60 mmHg olan hastalarda; daha önceden majör organ disfonksiyonu olan hastalarda, beyin metastazları başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olan (negatif BBT, nörolojik açıdan stabil)hastalar hariç, SSS metastazı veya konvülsiyonları olan hastalarda;oldesloe-kine karşı aşırı duyarlık öyküsü bilinenlerde kontrendikedir.Ek olarak, lö-kositi <4000/mm3, trombositi 100000/ mm3 ve HCT <%30 olan hastalara; serum bilirubin ve kreatinin normalin dışında olan hastalara; organ allograft ları olan hastalara; kortikosteroid gerektirebilecek hastalara ve daha önceden otoimmün hastalığı olan hastalara uygulanması önerilir.

Uyarılar:

 Sadece kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar üzerinde deneyimli olan uzman bir hekim gözetimi altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Hafif ile orta derecede hipotansiyon, bazan hafif ile ileri derecede taşikardi,anjina pektoris ve nadiren tromboz, hipertansiyon, çarpıntı, geçici EKG değişiklikleri, miyokard enfarktüsü, pulmoner embolizm, flebit,üre ve serum kreatininde yükselmesiyle birlikte hafif ile ileri derecede oligüri; nadiren hematüri, hafif ile ileri derecede dispne, hafif ile ileri derecede hiperbilirubinemi, karaciğer transaminazlarıve alkali fosfatazda hafif ile ileri derecede yükselme, kusmayla birlikte veya tek başına hafif ile ileri derecede bulantı, hafif ile orta derecede diyare, anoreksi, hafif ile ileri derecede anemi,hafif ile ileri derecede eritem ve döküntü, bazan hafif ile orta derecede konjunktivit, mukozit, hafif ile ileri derecede kaşıntı, deri eksfoliasyonu,vitiligo, hafif ile orta derecede kilo artışıyla birlikte ödem,titreme veya tek başına hafif ile ileri derecede ateş, kırıklık hali ve yorgunluk görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aldes-kiSS fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle santral olarak etkili ilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik,nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlar birlikte verildiğinde, oldesloe-kinin bu sistemler üzerindeki toksisitesi artabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, oldesloe-kinin aktivitesini azaltabilirler.b blokerler gibi antihipertansif ilaçlar oldesloe-kinleg örülen hipotansiyonu artırabilirler. Aldeslökin uygulamasındansonra kontrast madde kullanılması, aldeslökin uygulamasının ardından görülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Metastatik renal hücreli karsinom olan erişkinlerde 5 gün süreyle sürekli IV infüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18x106IU (1 mg), bundan sonraki 2-6 gün ilaçsız geçirilir, daha sonra 5 gün daha sürekli IV infüzyon şeklinde Proleukin verilir ve ilaçsız 3 hafta geçirilir.Bu, bir endüksiyon siklusunu oluşturur. Birinci siklusun 3 haftalık bekleme döneminden sonra ikinci bir endüksiyon siklusu verilmelidir.Yanıt veren hastalarda veya hastalığı stabilize olan hastalarda,4 haftalık aralıklarla 4 adede kadar sürek siklusu (5 gün süreyle sürekli infüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18×106 IU) uygulanabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın