Anasayfa » İlaç Rehberi » Promid

Promid

Prolixin nedir ne için kullanılır, Prolixin nasıl kullanılır, Prolixin’in saklanması, Prolixin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Prolixin’in olası yan etkiler nelerdir.

Retard Ampul

Flufenazin dekanoat

Ambalaj:

 25 mg/1 mL x 1 ampul.

Endikasyon:

 Şizofreni Ve manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci seçenek tedavinin etkili olmadığı ya da kontrendike olduğu orta derece ile ciddi anksiyete, somatik nedenler veya anksiyete/depresyona bağlı ajitasyon, agresif hiperkinetik hastaların tedavisinde kısa süreli olarak (3 aydan daha az) düşük dozda (1-2 mg/gün) kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Flufenazine Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, subkortikal beyin hasarı olanlarda,yüksek dozda SSS depresanları (alkol, barbitüratlar, narkotikler,hipnotikler vb.) alan, komada ya da ciddi depresyonda olan ve kan diskrazisi veya karaciğer hasarı bulunan hastalarda kontrendikedir.Fenotiyazin türevlerine çapraz duyarlılık oluşabilir.

Uyarılar:

 Flufenazin, otomobil sürmek veya ağır makineleri kullanmak için gerekli olan mental ve fiziksel yetenekleri zayıflatabilir.Bu ilacın kullanımı ile alkolün etkileri artabilir.Flufenazin; hastaneler veya diğer psikiyatrik kuruluşlar dışında,özellikle fenotiyazin türevi psikotropik ilaçların klinik kullanımında deneyimli hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.Bu ilaç gebe hastalara verildiğinde olası zararlar ve potansiyel yararlar iyi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkiler psödoparkinsonizm, distoni, diskinezi, akatizi, okülojirik krizler, opistotonus ve hiperrefleksi yi içeren ekstrapiramidal semptomlar dır. Uzun süreli tedavi sırasında veya ilaç tedavisi kesildikten sonra bazı hastalarda tardif diskinezi görülebilir. Bu sendrom dil, yüz, ağız veya çenenin istemsiz ritmik hareketleri şeklinde karakterize olur. Flufenazin kullanıldığında hipotansiyon nadiren bir sorun oluşturur. Bazı hastalarda vücut ağırlığında değişiklik, periferal ödem, anormal laktasyon, jinekomasti, menstrüel düzensizlikler, gebelik testlerinde yanlış sonuçlar, erkeklerde impotens ve kadınlarda libidoartması oluştuğu bilinmektedir. Kaşıntı, eritem, ürtiker, sebore,fotosensitivite, egzama ve eksfoliyatif dermatit gibi deri rahatsızlıkları bildirilmiştir. Bazı hastalarda anafilaktoid reaksiyon olasılığı unutulmamalıdır. Agranülositoz, trombositopenik veya nontrombositopenikpurpura, eozinofili, pansitopeni ve lökopeni gibi kan diskrazileri görülebilir. Ayrıca ağız, diş etleri ve boğazda bir ağrı veya üst solunum yolu enfeksiyonlarının herhangi bir belirtisi oluşur ve sellüler depresyon oluştuğunu gösteren lökosit sayısında azalma saptanırsa tedavi kesilmeli ve hemen uygun önlemler alınmalıdır. Özellikle Tedavinin ilk aylarında kolestatik sarılık ile kendini gösteren karaciğer hasarı ile karşılaşılabilir. Bu durum oluşursa tedavi kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, hipnotikler,sedatifler ve güçlü analjeziklerin SSS depresan etkilerini arttırabilir.Adrenalin ve diğer sempatomimetik ilaçların etkisini antagonize edebilir, guanetidin ve kloridin gibi adrenerjik blokerlerin kan basıncı düşürücü etkilerini tersine çevirebilir. doğanın antiparkinson etkisini, antikonvülzanların etkisini, trisiklik antidepresanların metabolizmasını ve diyabet kontrolünü bozabilir. Antikoagülanların Etkisini artırabilir. Lityum ile etkileşebilir.

Doz Önerisi:

 IM veya SC uygulanabilir. Hastaların çoğunluğu için, tedaviye başlarken 12.5–25 mg’lik (0.5-1 mL) bir doz uygulanabilir.Etkinin başlaması genellikle enjeksiyondan sonra 24-72 saat içinde görülür. İlacın psikotik semptomlar üzerindeki etkisi 48-96 saat içinde belirginleşir. Bundan sonraki enjeksiyonlar ve doz intervali hastanın yanıtına göre belirlenir. Sürek tedavisi olarak uygulandığında,tek bir enjeksiyon şizofrenik semptomların kontrolünde 4 hafta veyadaha uzun süre etkili olabilir. Sürek tedavisindeki bazı hastalarda tek bir doza yanıtın 6 hafta sürdüğü görülmüştür.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın