Anasayfa » İlaç Rehberi » Prozac

Prozac

Proxacin nedir ne için kullanılır, Proxacin nasıl kullanılır, Proxacin’in saklanması, Proxacin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Proxacin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Siprofloksasin

Ambalaj:

 500 mgx14 Tablet

: : 750 mgx14 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.

Kontrendikasyon:

 Siprofloksasin Veya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındaki çocuklarda, juvenil lerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda ya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makine kullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkol alındığında söz konusudur.

Yan Etkileri:

 Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül ve vasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens Johnson sendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Siprofloksasin Ve teofilin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileri artırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin Ve varfarin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Proxacin Film Tablet Yemeklerden önce veya sonra uygulanabilir, ancak yemeklerden 2 saat sonra uygulanması önerilir. Üriner sistem enfeksiyonları olan hastalarda olağan doz 12 saat arayla 250 mg’dir. Orta derecede duyarlı bakterilerin neden olduğu komplike üriner enfeksiyonlarda 12 saat arayla 500 mg uygulanabilir. Komplike olmayan akut gonore 250 mg’lik tek dozla tedavi edilebilir. Diğer tüm enfeksiyonlarda olağan doz 12 saat arayla 500 mg’dir. Özellikle ciddi enfeksiyonlar(örneğin kistik fibrozisli hastaların tekrarlayan enfeksiyon atakları,ağır intraabdominal enfeksiyonlar, osteomiyelit ve eklem enfeksiyonları,streptokoksik pnömoni) ve orta derecede duyarlı bakterilerle gelişmişenfeksiyonlarda doz 12 saat arayla 750 mg’ye yükseltilebilir.Proxacin Film Tablet Tedavisi enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra en az 2 gün daha sürdürülmelidir.Şiddetli ve komplike enfeksiyonlarda daha uzun süre gerekmekle birlikte, olağan tedavi süresi 7-14 gündür.Kemik ve eklem enfeksiyonlarının tedavisi için 4 ile 6 hafta veya daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir.Enfeksiyöz diyare 5-7 günde tedavi edilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın