Anasayfa » İlaç Rehberi » Dekort

Dekort

Delix nedir ne için kullanılır, Delix nasıl kullanılır, Delix’in saklanması, Delix’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Delix’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Ramipril

Ambalaj:

 2.5 mg x 28 çentikli Tablet

: 5 mg x 28 çentikli tablet.

Endikasyon:

 aCE inhibitörü olarak hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ramipril Aşırı duyarlılıkta kontrendikedir. Anjiyonörotik ödem geçmişi olan hastalarda, renal akışın hızını azaltan daralmalar (hemodinamiketkili stenoz), bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncında düşme ve böbrek yetmezliği riski), kalbin aort ve mitral kapaklarında akış hızı azaltıcı daralmalar ve hemodinamik önemi olan subvalvüler aort stenozlu hastalarda (hayatı tehdit edecek şekilde kan basıncında düşme ve böbrek yetmezliği riski) kontrendikedir. Çocuklarda, böbrek fonksiyonu bozulan (1.73 m2 vücut yüzeyi için kreatinin klirensi dakikada 20 mL’den daha düşük) ve diyalizdeki hastalarda güvenirliği ve etkisine dair yeterli bilgi yoktur.

Uyarılar:

 Ramipril tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir.Gebelerde Kullanılmamalıdır. Ramipril tedavisi emziren annelerde gerekliyse,anne bu sürede çocuk emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle tedavi başlangıcında, bazan konsantrasyon bozuklukları ile birlikte seyreden sersemlik, ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflama ve baş dönmesi gibi semptomlar yüksek kan basıncının arzu edilen değere inmesinin sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmesi taşikardi, palpitasyon, dolaşım bozuklukları örn. ayakta dururken güçsüzlük ve bayılma hissi (bozulmuş ortostatik düzen), kardiyakaritmi, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görme güçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik hissi ve aşırı uyku hali gibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra geçici senkop oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol,immünosüpresif ilaçlar, kortikosteroidler, prokainamid, sitostatikler ve kan tablosunu değiştirebilen diğer ilaçlar kan tablosu değişikliğiolasılığını artırırlar. Antidiyabetik ajanlarla (örn. insülin,ve sülfonilüre türevleri) birlikte kullanıldığında kan şekerlerindeki düşme ihtimali dikkate alınmalıdır. Antihipertansif ajanlar(örn. diüretikler) veya antihipertansif etkili diğer ilaçlar(örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler) birlikte kullanıldığında antihipertansif etkisini potansiyalize olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Potasyum tamamlayıcı larla birlikte verilmemelidir. Potasyum tutucularla verildiğinde dikkatli olunmalıdır.Lityum atılımını azaltabilir. asetilsalisilik ve indometazin gibi nonsteroidal antienflamatuvarlar ramiprilin kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilirler. Ramipril alkolün etkisini potansiyalize edebilir. Diyetle yüksek miktarda tuz alımı ramipril antihipertansif etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük başlangıç dozu 1×2.5 mg olup, diüretik -tedavisi gören veya renal yetmezliği olan hastalarda günde 1.25 mg kullanılır.Ortalama günlük doz 2.5-10 mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın