Anasayfa » İlaç Rehberi » Demoksil

Demoksil

Depakin nedir ne için kullanılır, Depakin nasıl kullanılır, Depakin’in saklanması, Depakin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Depakin’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon IV 

Valproat sodyum

Ambalaj:

 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü.

Endikasyon:

 Jeneralize Veya parsiyel epilepsinin tedavisinde, özellikle absans, miyoklonik,tonik klonik, atonik ve mikst nöbet şekillerinin görüldüğü durumlarda (basitveya kompleks nöbetlerde, sekonder jeneralize nöbetler, spesifik sendromlar),çocuklardaki febril konvülsiyonların profilaksisinde (yüksek risk altındaki ve en az bir kez konvülsiyon geçirmiş olan süt çocukları veya küçük çocuklarda) bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Hepatik Yetmezlik ve hemorajik diyatez durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer fonksiyon testleri özellikle riskli hastalarda tedaviden önce ve tedavinin ilk 6 ayında periyodik olarak yapılmalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksa monoterapi önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce karaciğer harabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir.3 yaşın altındaki çocuklarda aynı zamanda salisilat kullanımı,karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir.Antiepileptik tedavi gören kadının gebe kalması önerilmez. Laktasyonda anne sütü ile beslenmiş çocuklarda klinik etkilere rastlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Saç dökülmesi,postural ince tremor, karaciğer fonksiyon testleri değişmeksizin hiperamonyemi görülebilir.anemi, lökopeni, trombositopeni veya pansitopenide bildirilmiştir. Bazan fatalite ile sonuçlanan pankreatit tanımlanmıştır.Vasküler Akit görüldüğü bildirilmiştir. Kilo artışı gö-rülebilir;amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 SSS depresanları ve alkolle birlikte kullanıldığında santral depresan etkiler artar.Aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi ilaçlar serum düzeylerinin değişmesine neden olur. Fenobarbital, primidon ve k lorazepam ile birlikte kullanılmamalıdır. Fenitoin İle birlikte kullanıldığında yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Depakin İV: Oral formların geçici olarak kullanılamadığı durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda epilepsinin replasman tedavisinde geçici olarak kullanılır. Tek kullanımda (örneğin cerrahi öncesi): Son oral dozdan 4-6 saat sonra %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi içinde sodyum valproat IV olarak ya da 24 saati geçen sürekli enfüzyon şeklinde veya günde 4 kez bir saatlik perfüzyon şeklinde (ortalama doz 20-30 mg/kg/gün) uygulanır. Etkili plazma konsantrasyonuna hızla ulaşılması ve sürdürülmesi istenildiği durumlarda: 15 mg/kg dozda bolus tarzında 5 dakikadan uzun sürede IV enjeksiyon uygulanır. Daha sonra sürekli infüzyon şeklinde devam ediyor; 1 mg/kg/saat akış hızıyla yavaşça artırılarak yaklaşık olarak 75 mg/L kan valproat konsantrasyonuna ulaşılır. Akış Hızı Klinik duruma göre düzenlenir.Enfüzyon kesilir kesilmez elimine edilen miktarın hemen yerine konulabilmesi için oral form ile tedaviye geçilir. Oral uygulama önceki dozla ya da doz değiştirerek yapılır.Depakin Tablet/Oral Solüsyon: Bebek ve küçük çocuklara 30 mg/kg/-gün dozunda verilir. Bu amaçla oral Solüsyon tercih edilir.20 kg’nin üstündeki çocuklara 20-30 mg/kg/gün dozda verilir. Erişkinlere 20-30 mg/kg/gün dozda verilir. 24 saatlik doz iki üç kerede yemeklerle verilir.

Depakin Chrono Tablet: Bildirilen etkili miktar genelde 40-100 mg/L (300-700µmol/L)’dir. Başka bir antiepileptik uygulanamayan hastalarda doz 2-3 gün aralıkla artırılarak bir hafta içinde optimum doza ulaşılır. Epilepside başlangıç dozu genellikle günde 10-15 mg/kg olup, daha sonra optimum dozaja kadar çıkılır.Ortalama Günlük doz 20-30 mg/kg dir. Çocuklarda dozaj 30 mg/kg/gün civarında, erişkinlerde ise 20-30 mg/kg/gün civarındadır. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1000 mg’dir. Bipolar Bozuklukların sürek tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ile 2000 mg arasındadır. İstisnai durumlarda, doz günde 3000 mg’den fazla olmayacak şekilde artırılabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın